Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika “Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit

Projekt v rámci programu AID FOR TRADE – Moldavská republika “Podpora růstu malých a středních podniků a jejich exportních kapacit

AFT_Logo_3_Final_Out.pngJak jsme již informovali na začátku května, Asociace opět realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade – Moldavská republika. Moldavskou partnerskou organizací je v letošním roce Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (Organisation for Small and Medium Enterprises Sector Development – ODIMM). Projekt je rozdělen na dvě základní aktivity: uskutečnění dvoudenní poradenské mise českých expertů do Moldavské republiky a realizace dvou běhů studijních cest moldavských účastníků do České republiky.

Ve dnech 9. – 11. 07. 2017 se uskutečnila poradenská mise českých expertů do Moldavské republiky. Naší Asociaci reprezentovali dva zástupci a to paní Ing. Jana FALATHOVÁ a pan JUDr. Miroslav SOMOL, CSc. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první osobní setkání v rámci projektu, jednání začalo úvodními prezentacemi o organizacích, aby si všichni přítomní vytvořili představu, co jednotlivé organizace dělají. Velká část jednání byla věnována diskuzi. Diskutovalo se o následujících tématech:

  • Rozsah služeb CzechTrade;
  • Dotace na podporu účasti firem na mezinárodních veletrzích;
  • Způsoby vymáhání dlužných částek v podnikání;
  • Poskytování bankovních záruk ČEB a ČMZRB a pojištění EGAPem;Jak připravit MSP na vstup na zahraniční trhy;
  • Připravenost firem na export – vyhodnocení exportních ukazatelů, rozsah asistence v konkrétních případech;
  • Formy vzdělávání pro začínající exportéry;
  • Vyhledávání partnerů službou YCS;
  • Exportní strategie ČR 2012-2020.

Po vyhodnocení poradenské mise budeme v Asociaci připravovat cestu Moldavských expertů do České republiky. Přepokládáme, že v měsíci říjnu se uskuteční dva běhy studijních cest pro moldavské experty. Přesný obsah cest a zaměření bude přizpůsobeno přání Moldavského partnera.

A4T.png

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Štítky:


X