55. průzkum AMSP ČR: Výzkum v malých a středních firmách

55. průzkum AMSP ČR: Výzkum v malých a středních firmách

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu – CATI telefonické dotazování

Cílová skupina:  Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců

Velikost vzorku: 500 firem

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník v délce 10 minut

Sběr dat: 17. 8. – 1. 9. 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Ipsos pro AMSP_Dotace_závěrečná zpráva výzkum MSPX