69. průzkum AMSP ČR: Digitální řemeslo

69. průzkum AMSP ČR: Digitální řemeslo

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků od 1 do 250 zaměstnanců, OSVČ

Metoda výzkumu: CATI telefonické dotazování

Sběr dat: 14. 1. – 18. 1. 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut

Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů z toho 30 OSVČ, 70 firem

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

TZ-2019-02-13-Řemeslo 4.0-průzkumX