71. průzkum AMSP ČR: Rodinné firmy – nástupci a nástupkyně

71. průzkum AMSP ČR: Rodinné firmy – nástupci a nástupkyně

Metodologie kvantitativní části:

 

Cílová skupina: Rodinné firmy

Metoda výzkumu: Hloubkové rozhovory

Sběr dat: Duben 2019

Výzkumný nástroj: Osobně nebo telefonicky

Velikost vzorku: 8 různých rodinných firem

Průzkum ke stažení zde: Ipsos pro AMSP_Rodinné firmy_Nástupníci_2019-04-23

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.X