Absurdita roku 2010, administrativní zátěž podnikatelů – ČRo1 RadiožurnálX