Projektového jednání mezinárodního projektu AMSP ČR „DIGTEACH“ (6. 3. 2020)

Projektového jednání mezinárodního projektu AMSP ČR „DIGTEACH“ (6. 3. 2020)

V pátek 6. 3. 2020 hostila AMSP ČR druhé projektové setkání partnerů mezinárodního vzdělávacího projektu DIGTEACH: Digital Entrepreneurship – Innovative Teacher Training. Cílem projektu je vyvinutí vzdělávacího materiálu pro odborné středoškolské učitele s tipy a příklady, jak přistupovat k výuce digitálního podnikání. Více o projektu naleznete na: www.digitalteacherpreneur.com. Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+.

V průběhu jednání proběhlo představení školských systémů a možností navazujícího vzdělávání pro středoškolské učitele v oblasti podnikavosti a digitálního podnikání v jednotlivých zemích. Partneři dále uskutečnili workshop ohledně podoby a obsahu vzdělávacích materiálů, na kterých budeme společnými silami v následujících měsících pracovat.

Součástí projektového týmu jsou kromě španělské Obchodní a průmyslové komory v Linares a dvou vzdělávacích institucí ze Španělska a Rakouska také dva italští partneři, kteří se bohužel z důvodu zákazu cestování vyhlášeného v reakci na Covid-19 nemohli jednání osobně zúčastnit. AMSP ČR proto nezahálela a zajistila v průběhu jednání Skype konferenci. Italským partnerům děkujeme za účast na dálku a přejeme jim pevné zdraví!“

Fotogalerie:

 X