AMSP ČR je kontaktním místem pro tuzemské podnikatele napálené čínskými obchodními partnery

AMSP ČR je kontaktním místem pro tuzemské podnikatele napálené čínskými obchodními partnery

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR eviduje stížnosti tuzemských podnikatelů, zejména výrobních firem, na podvodné jednání některých čínských dodavatelů. Začíná se stávat, že čínský producent, nabízející tuzemským firmám materiál, nejdříve vyláká z našich odběratelů zálohu ve výši desítek procent, dodávka řádně proběhne, nicméně jedná se o úplně jiné, bezhodnotné zboží.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček o problému jednal s velvyslankyní  Čínské lidové republiky, paní Ma Keqing a dohodli se, že Asociace se stane sběrným a kontaktním místem všech stížností našich firem týkajících se podobných případů, přičemž bude v pravidelných intervalech předávat čínské straně podněty na konkrétní firmy pro zahájení úkonů v ČLR. Současně bude AMSP ČR monitorovat opatření, které čínská strana učiní, a to na každý konkrétní případ. Čínská velvyslankyně velmi ochotně přislíbila osobní součinnost. Firmy mohou směřovat případné stížnosti na mail sekretariátu Asociace: amsp@amsp_cz, přičemž budou průběžně informováni jak se jejich záležitost vyvíjí. Karel Havlíček k tomu dodává: “Většina čínských dodavatelů je slušných, ale s rostoucím vzájemným obchodem pochopitelně bude docházet i k těmto excesům. Je nezbytné, aby se při jakékoliv platbě předem neznámé firmě tuzemský odběratel zajistil buď bankovními instrumenty nebo alespoň, aby si nechal zaslat dodavatelem referenční list evropských obchodních partnerů, u kterých si může ověřit jejich serióznost. Pokud mu čínská strana odmítne podobnou součinnost, neměl by přistoupit na jakoukoliv formu předplatby“.

 

Více Karel Havlíček pro Radiožurnál:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/misto-obchodu-ztrata-penez-firmy-si-stezuji-na-podvodne-nabidky-z-ciny–1384602X