AMSP ČR napříč regiony: Jak vydělat na duševním vlastnictví?

AMSP ČR napříč regiony: Jak vydělat na duševním vlastnictví?

Plzeň, Liberec, Ostrava a Brno. AMSP ČR pokračuje ve velkém tažení napříč regiony se semináři k ochraně průmyslových práv. To, že inovace i dobré nápady vznikají zejména u malých firem, není nic překvapivého. Větší rychlost a pružnost v rozhodování je jejich hlavní konkurenční výhodou oproti korporacím. Řada menších firem se  přitom patentování a užitných vzorů obává z důvodu zdlouhavosti a finančních nákladů. Semináře AMSP ČR, MPO a Úřadu průmyslového vlastnictví ale dokazují, že opak je pravdou. Navíc není třeba nic vymýšlet, stačí se podívat do obrovské databáze zveřejněných technických řešení ESPACENET.COM a nevymýšlet něco, na co přišel už někdo jiný. Stačí totiž často malá inovace a patent je hned na světě. Jak postupovat, kolik investovat a čeho se vyvarovat? Pro velký zájem pokračujeme a na podzim připravujeme další města.

Ohlasy účastníků seminářů:

S touto problematikou se ve svém podnikání setkávám poměrně často a díky vaší přednášce jsem si mnoho věcí vyjasnil. Velmi přínosná byla určitě kombinace přednášejících, kteří mají s touto problematikou bohaté zkušenosti, a to z různých pohledů. Za mě to byl smysluplně strávený čas.

Pro mne jakožto inovátora a autora několika originálních českých patentů/velmi přínosná.

Přispělo k tomu několik faktorů:

*   jednak jsem zjistil, jaké možnosti a aktuální projekty lze uplatnit s dotační podporou na ochranu autorských práv -těžko bych se k těmto informacím dostával běžnými info kanály

*   jednak jsem zjistil, jak naše snahy o ochranu autorství jsou závislé na kvalitě a důvěryhodnosti právních zástupců,/i my jsme si asi nevybrali úplně optimálně

*   vystoupení pana Kratochvíla z ÚPV na mne zanechalo hluboký dojem-pravdivé, upřímné a současně realisticky drsné vyjádření stavu, jak s touto tématikou pracuje drtivá část firem v kontextu konkurenční výhody

*   revize postupů a definice pojmů v oblasti autorských práv považuji za velmi potřebnou náplň podobných seminářů-většina firem netuší, co to obnáší

*   pro mne osobně přínosné bylo i zjištění, kolik specializovaných pracovníků je zapotřebí k ochraně 200 autorských patentů ročně v jedné velké firmě/Hella/

Fotografie z akce:X