AMSP ČR otevírá platformu Moje restaurace

AMSP ČR otevírá platformu Moje restaurace

Rozšiřujeme záběr asociace a začínáme systematicky hájit zájmy malých poskytovatelů stravovacích služeb. Velký zájem o spolupráci z řad malých restaurací, výčepů a pohostinství v posledních měsících nás vedl k tomu, že jsme připravili v pořadí již desátý segment podnikatelů, který budeme obsluhovat ve zvýšené míře a jemuž vytvoříme legislativní i mediální zázemí a živnostníkům pomůžeme ve vztazích s obchodními partnery. Platformu, v rámci které sdružíme v první fázi několik set provozovatelů stravovacích zařízení jsme nazvali „Moje restaurace.“ 

Jedná se o skupinu firem, které mají nejen jiné starosti, ale i požadavky, než provozovatelé velkých nebo hotelových provozoven. Připravíme jim nejen plné legislativní zázemí, pomůžeme jim ve vztazích s velkými i lokálními dodavateli surovin, poskytovateli  platebních nástrojů, zahájíme s bankami diskusi nad režimem a schvalováním jejich financování, budeme podnikatele proškolovat z nových trendů podnikání  a budeme pro ně regionálně dostupnou podporou,“ tvrdí předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

AMSP ČR tímto krokem učinila poslední krok k definitivnímu pokrytí segmentu malého a středního podnikání. Aktivita „Moje restaurace“ tak dnes doplňuje dlouholeté specializace AMSP ČR na řemeslníky (Fandíme řemeslu), začínající podnikatele (Svou cestou – Young Business), rodinné podnikání (Rodinná firma), ženy v malém byznyse (Podnikavá žena), lokální producenty a pěstitele (…a teď česky), koloniály a obchodí provozovny (Malý obchod), venkovské provozovny (Rok venkova), podnikání v pokročilejším věku (Silver Business) a podnikání katolické církve. Účast v platformě „Moje restaurace“ je po dobu dvou let zdarma, poté se v případě zájmu řídí standardními pravidly členství v AMSP ČR: http://www.amsp.cz/clenstvi-v-amsp-cr

 

Hlavní benefity pro členy platformy Moje restaurace:

 • Specializovaný informační servis
 • Průběžná vzdělávací podpora
 • Zapojení do tvorby legislativy
 • Regionální servis
 • Zapojení do všech grantů, soutěží a akcí AMSP ČR
 • Legislativní a právní podpora vůči velkým dodavatelům
 • Garanční a finanční služby ve spolupráci s finančními institucemi
 • Podpora v legislativních jednáních režimu stravenek

 

Hlavní cíle platformy Moje restaurace:

 • Vytvořit zázemí pro malé provozovatele stravovacích zařízení
 • Odlišit potřeby a požadavky velkých restaurací a hotelů od živnostníků a malých firem
 • Snížit administrativu pro malé provozovatele (provozovny do 200m2)
 • Vytvořit režim podpory venkovských provozoven
 • Zjednodušit režim EET pro nejmenší živnostníky
 • Zmapovat trh a potřeby malých podnikatelů v oboru


X