AMSP ČR projednává v Yiwu nový režim čínských investic v ČR

AMSP ČR projednává v Yiwu nový režim čínských investic v ČR

Čínské investice v ČR dostávají nový řád. V těchto dnech projednává v čínském Yiwu česká delegace, vedená ministerstvem průmyslu a obchodu za účasti oficiálních připomínkových míst, tj. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory, podmínky pro investiční spolupráci mezi Čínou a ČR.

Zastřešující institucí pro investiční projekty v režimu Belt & Road na čínské straně je nadresortní organizace National Development and Reform Commission (NDRC, http://en.ndrc.gov.cn/ ), pro níž se nově hlavním  partnerem na české straně stává MPO.  Jednání se účastní rovněž Smíšená česko – čínská komora vzájemné spolupráce. AMSP ČR reprezentuje na jednáních člen představenstva, odpovědný za mezinárodní spolupráci Evžen Reitschläger. Fakticky to znamená, že čínské investiční projekty, schvalované NDRC budou na české straně  koordinovány pouze MPO a rozhodujícími zástupci podnikatelů.  Mezi hlavní témata prvního dne jednání bylo zhodnocení průběhu stávajících prioritních projektu s důrazem na projekty, které se zatím nevyvíjí podle původních plánů. Současně byla podána žádost o zařazení nových projektů do iniciativy B&R. Česká strana delegace představila mj. obory, které vnímá ve vzájemné spolupráci jako perspektivní, konkrétně se jednalo např. o vodohospodářství, biotechnologiích a farmacii, leteckém průmyslu, ale i o oblastech vzdělávaní a výměně technologií. Jednání pokračují představováním jednotlivých projektů investiční spolupráce v režimu Belt & Road. AMSP ČR při té příležitosti podepisuje Memorandum o spolupráci s městem Yiwu (China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT Zhejiang, http://en.ccpitzj.gov.cn/index.html ) a dojednává s čínskou stranou podpůrné nástroje pro naše podnikatele v regionu.

Česká televize: Čeští podnikatelé jednají v Číně o investicích
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2501185-cesti-podnikatele-jeli-do-ciny-utuzovat-obchodni-vztahy-bez-tvrdika-a-mynare

Fotogalerie:

Štítky:


X