AMSP ČR se připojila k podpisu „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“

AMSP ČR se připojila k podpisu „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“

AMSP ČR přistoupila dne 11. ledna 2011 k podpisu „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky“ zpracované Platformou pro transparentní veřejné zakázky, kde je Asociace aktivním členem. Založení této Platformy bylo iniciováno Americkou obchodní komorou. Asociace tak vyzývá své členy, pozorovatele a partnery, aby se s Doporučením seznámili. V případě, že s ním souhlasí a chtějí podpořit transparentnost veřejných zakázek, mohou k Doporučení přistoupit prostřednictvím www.transparentnizakazky.cz, kde jsou veškeré informace. V tom případě je třeba také uvést, že jsou členy AMSP ČR.

Pravidla, jimiž se hodlají firmy na základě Doporučení řídit, vlastně nahrazují chybějící mechanismy v oblasti veřejných zakázek v době, kdy se teprve připravují změny příslušných zákonů mající celý proces zprůhlednit a učinit důvěryhodnějším. Vzhledem k tomu že, AMSP ČR má ve svých stanovách jako jeden z cílů ochraňovat a podporovat dodržování obchodní etiky u svých členů, má Doporučení ze strany Asociace maximální podporu.

Asociace dlouhodobě usiluje o zvýšení transparentnosti a omezení možností korupce nejen v oblasti veřejných zakázek, ale v oblasti podnikání obecně. Byli to právě podnikatelé, kteří se v rámci průzkumu provedeného Asociací v únoru loňského roku vyjádřili velmi kriticky k rozbujelé korupci v oblasti veřejných zakázek a vyvolali tak všeobecnou diskusi na téma transparentnosti. Z těchto důvodů se Asociace podílela jak na práci expertní skupiny pro transparentní veřejné zakázky, tak i na vytváření Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky, neboť jsou plně v souladu se zájmy podniků a živnostníků, které Asociace jako své členy zastupuje.

 

 X