AMSP ČR zahájila řemeslné tsunami

AMSP ČR zahájila řemeslné tsunami

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlásila v rámci Dne podnikatelů ČR dne 3.11.2015 historicky největší tuzemskou ofenzivu na podporu živnostenského řemesla. Rok řemesel 2016 bude probíhat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a za podpory Komerční banky, společnosti Mediatel a mediální skupiny MAFRA. Současně předkládá AMSP ČR první tuzemskou analýzu stavu řemesel.

Analýza ukazuje, že v ČR je vydáno 909 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností/rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění.

Rok řemesel připravuje AMSP ČR ve spolupráci s dvaceti odbornými cechy, které zastupují 35 profesí. Po celý rok 2016 budou spotřebitelům představována jednotlivá řemesla, ve velkých mediálních kampaních asociace se svými partnery ukáže zákazníkům, jak vybírat svého řemeslníka, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

                                    ROK_REMESEL_RGB.jpg

Ve spolupráci se společností Mediatel se připravuje největší tuzemský řemeslný web, zaměřený na koncového spotřebitele. Server bude spuštěn v lednu 2016 a bude založen na interaktivním vyhledávání řemeslníků ve všech klíčových profesích, přičemž každý zákazník si bude moci zadat svoji polohu a poptávaného řemeslníka nebo provozovnu a v jednoduchém grafickém rozlišení dostane obratem informaci o nejbližším dodavateli včetně referencí. Web bude zákazníkům sloužit i k vyřizování reklamací.

Ve spolupráci s Komerční bankou připravuje AMSP ČR soutěž o Mistry českého řemesla, grant k Ocenění řemeslných počinů, v regionech proběhnou desítky výstav a ukázek řemeslného fortelu a chystá se několik odborných analýz stavu a vnímání českého řemesla.

S transparentem „Lepší je být dobrý řemeslník, než špatný inženýr“ zahájí AMSP ČR zásadní diskusi o změně v učňovském školství a nezbytných inovacích v oblasti středního technického vzdělávání. Stejně tak se zahájí dlouho očekávané změny v Živnostenském zákoně.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Hodláme přesvědčit vládu, že diskuse o živnostnících a řemeslech nesmí sklouznout jen do roviny daňových paušálů a zdravotních či sociálních odvodů, ale že jejich úloha je zejména ve vytváření obslužnosti regionů a že jsou základem udržitelnosti života v obcích. Hodláme přesvědčit mladé lidi, že řemeslo není jen nostalgická vzpomínka na minulost, ale že se jedná o profese spojené s novými technologiemi. Hodláme přesvědčit školy, že pouhými deklaracemi o zlatých českých ručičkách a perspektivě dnes nikoho nezískáme a že je nutné zahájit úplně jiný systém vzdělávání v technických oborech učňovského a středního typu. A konečně hodláme přesvědčit spotřebitele, že řemeslník není ten, kdo je přišel ošidit, ale ten, kdo jim dokáže udělat kvalitní službu. Přesvědčíme společnost, že řemeslo si zaslouží větší respekt.“

Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost jen v 13%, což je méně jak polovina než naši podnikatelé.

Česká republika je na prvním místě v EU z pohledu počtu absolventů tzv. sekundárního vzdělání, které zahrnuje víceletá gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště, a to s podílem 72,1 %, zatímco průměr EU je 45,2 %. Podle průzkumu AMSP ČR je 84 %  spotřebitelů spokojeno s kvalitou českého řemeslníka, přibližně stejný počet spotřebitelů je spokojen i s jeho dostupností.

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2015_11_06_AMSP_CR_zahajila_remeslne_tsunami.doc TZ_2015_11_06_AMSP_CR_zahajila_remeslne_tsunami.doc (104,00 KB)

Analýza ke stažení zde:

Analyza_remesel_AMSP_CR.pdf Analyza_remesel_AMSP_CR.pdf (392,75 KB)X