AMSP ČR zastřešuje již padesát profesních spolků

AMSP ČR zastřešuje již padesát profesních spolků

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pokračuje ve velkém tažení s cílem vytvořit hlavní platformu, hájící zájmy malých a středních firem a živnostníků, a to jak na bázi individuálních členů, tak jejich profesních svazů. Právě o kolektivní členství v AMSP ČR začíná být enormní zájem, jen v posledním roce přibývá v průměru každý měsíc nový významný kolektivní člen a jejich počet činí již 26.  Dalších 24 spolků a cechů je člensky aktivních na úrovni pracovních platforem AMSP ČR, zaměřených zejm. na řemesla nebo zemědělsko-potravinářské profese. Padesátka svazů, asociací, cechů, komor a spolků tak dnes tvoří ucelený šik zástupců desítek tisíc malých podnikatelů a živnostníků, kteří se dokáží sjednotit v rozhodujících jednáních vůči státní sféře. AMSP ČR připravuje v dalších měsících masivní podporu zapojených spolků, pro které zajišťuje informační servis, účast v celoplošných projektech AMSP ČR, legislativní návrhy k připomínkování, cílenou podporu legislativních opatření zaměřených na konkrétní odvětví, SOS právní poradnu, školení pro členy spolků (GDPR, EET..), odborné publikace, zákaznickou základnu, dodavatelské benefity, ocenění členů spolků, komerční granty a velké mediální zviditelnění. Každý týden budeme nově představovat podnikatelům jeden profesní spolek, jeho hlavní aktivity, cíle a úlohu v podnikatelském prostředí malých a středních firem a živnostníků.

Kolektivní členové AMSP ČR (nejsou zahrnuty školy, banky, ekonomicky spjaté skupiny MSP, státní instituce):

Členové odborných platforem  AMSP ČR (nejsou zahrnuty spolky a svazy zahrnující nepodnikatelské subjekty):X