Asociace v rámci Roku digitálního podnikání 2019 pomáhá moldavským MSP na cestě k digitalizaci

Asociace v rámci Roku digitálního podnikání 2019 pomáhá moldavským MSP na cestě k digitalizaci

Prošlé dva týdny byly v AMSP ČR nejen ve znamení intenzivních příprav na vrcholnou akci roku – Den podnikatelů 2019, ale také ve znamení intenzivních mezinárodních aktivit.

V termínu od 6. do 18. října postupně Asociace hostila hned dvě desetičlenné delegace představitelů státního i privátního sektoru z Moldavské republiky. Účastníci přicestovali do ČR na pozvání AMSP ČR na studijní, poznávací návštěvu realizovanou v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce, Aid for Trade, který spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Program návštěvy v ČR byl naplánován tak, aby tematicky navazoval na úvodní poradenskou misi dvou českých expertů v Kišiněvě, která proběhla již o letošních prázdninách, v srpnu 2019.

Celkem přijelo do České republiky 20 účastníků, přičemž nejvíce zástupců bylo z hlavní partnerské organizace – Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM). Další participující organizace pak tvořilo Ministerstvo hospodářství a infrastruktury Moldavské republiky, Business Incubator Štefan Voda a Business Incubator Ceadir-Lunga. Velkou ambicí realizace navržené studijní cesty směrem ke kolegům z Moldavska bylo zprostředkování co nejširšího vhledu do aktuální situace v oblasti podpory digitalizace nejen MSP v České republice. Jinými slovy poskytnutí zahraničním kolegům co možná nejkomplexnější spektrum informací o tomto tématu a to včetně tzv. příkladů inspirativní, dobré praxe.

Bohatý program obsahoval celou řadu velice zajímavých setkání a bilaterálních jednání se zástupci českých organizací a orgánů veřejné správy a to včetně: Ministerstva vnitra ČR, Úřadu vlády ČR, Technologického centra Akademie věd, agentur CzechInvest a CzechTrade, Podnikatelského inkubátoru ČVUT – INQBAY, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Exportní záruční a garanční společnosti, České exportní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a v neposlední řadě Technologické agentury ČR. První skupina expertů měla také možnost navštívit Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Účast na veletrhu byla pro experty velmi zajímavá, protože měli možnost vidět nejnovější trendy v oboru a také se mimo jiné seznámit s novou expozici „Czech Republic – The Country for the Future“.  Kolegové z Moldávie byli s připraveným programem velice spokojeni, mnohá setkání hodnotili jako vysoce inspirativní a domů, do vlasti se vraceli nabití energií, plní entusiasmu a odhodlaní nastartovat procesy implementace získaných poznatků do své každodenní praxe ve své zemi ve prospěch vlastních malých a středních podniků. Upřímně přejeme hodně štěstí!

 

Fotogalerie:
X