Author: kratochvilova@amsp.cz

Na konci června vyjde z učilišť téměř dvacet tisíc čerstvě vyučených řemeslníků. Před branami škol na ně už stojí zaměstnavatelé ve frontách. Bude to tak i v budoucnu? Na úvod by se hodila nějaká dobrá zpráva. Loni v září se poprvé zvýšil počet přijatých do 1....

Řemeslníci si dnes i díky nízké nezaměstnanosti často vydělají výrazně více peněz než vysokoškoláci. Jihomoravské firmy se o ně přetahují. Školy se i přesto potýkají s malým zájmem o řemeslné obory. Podpořit se je snaží i podniky například prostřednictvím praxí pro učně. Celý článek naleznete zde: https://brno.idnes.cz/remeslnici-platy-firmy-poptavka-jizni-morava-prace-zamestnanost-pyw-/brno-zpravy.aspx?c=A180621_410114_brno-zpravy_vh  ...

Již více jak tři roky funguje speciální právní SOS útvar AMSP ČR, který řeší konkrétní zneužívání dominantního postavení velkých firem vůči malým podnikům a jiné systémové útoky na segment nejmenších podnikatelů. Drtivé vítězství malých dealerů v právních sporech s Hyundai, záchrana odborného učiliště před útokem...

Určitě to znáte také. Několik minut netrpělivě kroužíte městem a hledáte, kam byste mohli zaparkovat. Když už konečně místo najdete, je tu další problém – mince. Parkovací hodiny „berou“ pouze mince. Těch se však ve vaší peněžence nedostává. Spěcháte-li, risknete to a odcházíte bez placení....

Z dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 poputuje 100 miliard eur na výzkum a inovace. Vznikne tak nový program Horizont Evropa, který naváže na předchozí program pro výzkum a inovace Horizont 2020. Program si dává za cíle např.: Nové celounijní výzkumné a inovační cíle Maximalizace inovačního...

Zástupci tří institucí EU 12. června 2018 diskutovali posílení rejstříku transparentnosti EU a zavázali se k dalšímu pokroku směrem ke společnému výkladu klíčových otázek podmíněnosti. Diskutovali o způsobech, jak podmínit jejich vztahy s lobbisty zápisem do rejstříku transparentnosti. Registrace v rejstříku je dle institucí předpokladem pro to, aby lobbisté...

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Evropská komise navrhuje modernizovat politiku soudržnosti. S rozpočtem ve výši 373 miliard eur v závazcích na období 2021–2027 má budoucí politika soudržnosti  pomoci překlenout přetrvávající rozdíly mezi členskými státy i uvnitř členských států samotných. Zdroje budou nadále...

Poslanci Evropského parlamentu podpořili 12. 6. 2018 nová pravidla upravující bezpečné používání dronů. Dali také souhlas s novelizací pravidel v oblasti bezpečnosti letectví v EU. Většina dronů dnes spadá pod vnitrostátní pravidla, což může brzdit vývoj trhu.  Na základě rizik souvisejících například s hmotností dronů nebo oblastí provozu, by...

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 6. veřejnou soutěž programu DELTA, která podporuje mezinárodní spolupráci s několika zeměmi. Historicky poprvé podpoří také spolupráci s Izraelem. Vyhlášení výzvy v programu DELTA je výsledkem zúžené spolupráce s klíčovými izraelskými inovačními institucemi v posledních dvou letech. I díky tomu...

X