Author: kratochvilova@amsp.cz

V již šestém ročníku grantového programu Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zvítězil výrobek Mamavis - univerzální zábal, který přináší nemocnému komfortní využití tradiční léčebné metody Vincence Priessnitze. Celý článek naleznete zde: https://zpravy.aktualne.cz/v-programu-kb-nastartujte-se-uspel-napad-na-originalni-pries/r~c9cf15a4d3a311e89271ac1f6b220ee8/?redirected=1540190781...

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) bude podle nové dohody pokračovat v rámci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Odvolaný šéf institutu Vladimír Mařík pak bude zastávat novou pozici vědeckého ředitele. Prohlášení podepsali zástupci ministerstva průmyslu a školství, Rady pro výzkum, vývoj a inovace...

Využívání aplikací v maloobchodě. Drony v řemesle a v zemědělství. Robotizace malého průmyslu. Textující dobytek. Sdílené služby nebo vzdálená správa dat. To vše bude podnikatele čekat v příštích letech. Celý článek naleznete zde: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rok-2019-bude-venovany-digitalnimu-podnikani-male-firmy-v-nem-maji-rezervy-115207.html...

Evropský parlament na svém plenárním zasedání dne 4. 10. 2018 podpořil předběžnou dohodu s Radou týkající se volného pohybu neosobních údajů v EU. Nová pravidla zakazují zavádět národní pravidla, která by požadovala, aby tato data musela být zpracována v určitém členském státě. Jedná se například o strojově generovaná data nebo obchodní...

Evropská komise představila akční plán udržitelné a oběhové ekonomiky. Bioekonomika je obnovitelný segment oběhového hospodářství – lze s ní vyrábět např. palivo z mořských řas, nábytek z odpadů či ekologická hnojiva z vedlejších produktů průmyslových procesů. Zahrnuje všechna odvětví, kde využívají biologické zdroje – spadá...

Od 12. 10. 2018 se v EU začnou používat jednotná označení pohonných hmot, díky kterým získají řidiči lepší informace ohledně čerpaných paliv. Nová označení nenahrazují současné názvy paliv, ale sjednotí a zjednoduší označování pohonných hmot. Výrobci nyní zároveň začnou tyto symboly využívat u nově vyrobených automobilů. Více...

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem Fondu je podpořit vzájemnou spolupráci mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska...

Rada přijala 27. září 2018 nařízení zakládající tzv. jednotnou digitální bránu (Single Digital Gateway), která umožní online přístup k informacím, postupům, asistenčním a dalším službám pro firmy a občany EU. Brána bude nadále používat zavedený název „Vaše Evropa“, bude propojena z řadou dalších informačních služeb EU a bude dostupná ve všech...

Evropská komise přijala obchodní a investiční dohody mezi EU a Vietnamem. Připravila tak cestu k jejich definitivnímu schválení a podpisu. Obchodní dohoda odstraní více než 99 % cel na zboží během 10 let. Obsahuje zvláštní ustanovení ohledně necelních překážek v automobilovém průmyslu, Poskytuje ochranu pro 169 tradičních produktu (např. Roquefort)....

X