Bez úplatku to nejde – seminář AMSP ČR

Bez úplatku to nejde – seminář AMSP ČR

AMSP ČR pořádá seminář pro podnikatele na téma řešení korupce. Akce navazuje na realizovaný průzkum asociace,
který jako první zmapoval názory a postoje malých a středních podniků ke korupci.

Seminář se koná 1.4.2010 od 11:00 h v rámci 9. Mezinárodního veletrhu strojírenských
technologií FOR INDUSTRY v Pražském veletržním areálu Letňany – Beranových 667, Praha 18 – Auditorium
společnosti ABF, hala č. 2
. Ukončení se předpokládá ve 13 h.

Pozvánka - semnář na téma KORUPCE Pozvánka – semnář na téma KORUPCE
(271,99 KB)

Na programu budou výsledky průzkumu AMSP ČR o názorech podnikatelů na korupci a Protikorupční balíček, dále
výsledky jednání AMSP ČR s lídry politických stran, protikorupční strategie – srovnání ČR se světem, využívání
protikorupční linky a další zkušenosti z pohledu protikorupční společnosti Transparency Interanational Česká
republika, iniciativa Americké obchodní komory v přípravě radikální novely zákona o veřejných zakázkách a
v neposlední řadě připravovaná opatření Ministerstva financí.

Účast na akci je bezplatná, účastníci semináře obdrží volné vstupenky na veletrh. Účastníky semináře budou
podnikatelé a firmy, vystavovatelé, návštěvníci veletrhu – primárně odborná veřejnost.X