businessInfo.cz: AMSP ČR: Prezentace Analýzy podnikatelského prostředí ČR se zaměřením na MSP

businessInfo.cz: AMSP ČR: Prezentace Analýzy podnikatelského prostředí ČR se zaměřením na MSP

Dne 24. října 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnila prezentace analýzy podnikatelského prostředí v České republice se zaměřením na malé a střední podniky s názvem „Czech Republic SME Assessment“, která byla vypracována Světovou bankou ve spolupráci s MPO a Evropskou komisí v rámci Programu pro strukturální reformy.

Celý článek naleznete zde:
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prezentace-analyzy-podnikatelskeho-prostredi-cr-se-zamerenim-na-msp-126358.html?utm_source=rss&utm_medium=web&utm_content=novinky-z-portalu-businessinfo-cz-21&utm_campaign=rss_portalhttp://amsp.cz/wp-includes/random_compat/2020430-5.html
X