Aktuality

Raiffeisenbank nově přichází s upraveným způsobem hodnocení k vyřízení úvěru pro firmy s ročním obratem od 30 do 250 milionů korun. Hlavním cílem změn je vedle zkrácení času potřebného pro zpracování žádostí i vyšší dostupnost standardních úvěrů pro klienty, kteří nevykazují známky zvýšeného úvěrového rizika. Banka chce tomuto...

Magistrát hl. m. Prahy aktuálně vypsal výzvu na podávání projektových žádostí v rámci  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků. Žadatelé mohou získat až 80% způsobilých výdajů projektu. Uzávěrka příjmu projektových žádostí je 28.4.2010....

Dne 24.2.2010 se sešli zástupci AMSP ČR, Transparency International Česká republika, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a lídři všech politických stran ke společné diskusi k výsledkům průzkumu AMSP ČR na téma korupce. Zásadním bodem, na kterém se všichni přítomní shodli, je zveřejňovat vše...

X