Aktuality

V polovině loňského roku vešla v platnost novela zákona o dani z příjmů, která přinesla podnikatelům řadu výhod. V rámci protikrizového opatření mohou firmy až do konce června 2010 uplatnit na nově pořízený majetek zrychlené odpisy a tím i rychleji promítnout investici do daňových...

Raiffeisenbank nově přichází s upraveným způsobem hodnocení k vyřízení úvěru pro firmy s ročním obratem od 30 do 250 milionů korun. Hlavním cílem změn je vedle zkrácení času potřebného pro zpracování žádostí i vyšší dostupnost standardních úvěrů pro klienty, kteří nevykazují známky zvýšeného úvěrového rizika. Banka chce tomuto...

Magistrát hl. m. Prahy aktuálně vypsal výzvu na podávání projektových žádostí v rámci  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků. Žadatelé mohou získat až 80% způsobilých výdajů projektu. Uzávěrka příjmu projektových žádostí je 28.4.2010....

X