AMSP v Médiích

Živnostníky a malé firmy stále ohrožují dluhy jejich obchodních partnerů. A to i přes to, že od července loňského roku musí být faktura zaplacena do 30 dnů, pokud si smluvní strany nestanoví jinou dobu splatnosti. Problémem ale stále je vymahatelnost uhrazení nesplacených faktur. Věřitelé tak...

Nová vláda pomůže podnikatelům nejvíce tím, že nebude neustále měnit pravidla hry, říká Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podle něj je tuzemské podnikatelské prostředí velmi konzervativní, což brzdí nástup inovací a jejich zavádění do praxe....

K českobudějovickému okresnímu soudu přišla zřejmě vůbec první žádost o předčasné zplnoletnění za účelem podnikání. Tuto možnost totiž přinesl až nový občanský zákoník, který platí od 1. ledna. Další mladiství zájemci, kteří by chtěli sami na sebe podnikat, se podle očekávání budou připojovat....

Jakou roli hraje nastavení správných řídicích procesů v malých a středních podnicích a rodinných firmách? Co nejvíce chybí českým manažerům a z čeho plyne optimismus majitelů rodinných firem? O tom všem a mnohém dalším jsme hovořili s Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků...

Podle průzkumu teď každá osmá firma počítá s tím, že poptávka klesne o více než čtyřicet procent. Většina jich také avizuje škrty v investicích. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska jsou ale tuzemské firmy optimističtější a situace by se měla stabilizovat....

Nový občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích začnou platit na začátku ledna. Nejvíce ze všeho ovlivní chod tuzemských firem. Lidové noviny se proto zeptaly podnikatelů, jaká je největší výhoda nové právní normy a jakou největší komplikaci nový zákoník přinese....

X