AMSP v Médiích

Stravenky nerušit 13.6.2011-Tisková zpráva AMSP ČR se stanoviskem proti rušení stravenek http://www.denik.cz/ekonomika/zruseni-zvyhodneni-stravenek-amsp-je-proti20110613.html http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zivnostnici-odmitaji-ruseni-danoveho-zvyhodneni-stravenek_204434.html http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/zivnostnici-nesouhlasi-se-zamerem-mf-zrusit-zvyhodneni-stravenek/650595 http://www.financninoviny.cz/zpravy/zivnostnici-nesouhlasi-se-zamerem-mf-zrusit-zvyhodneni-stravenek/650595?utm_source=rss&utm_medium=feed http://www.profit.cz/cs/article/amsp-stravenky-nerusit.aspx http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/cerven-2011/amsp-cr-stravenky-nerusit/1001949/60862/...

X