AMSP v Médiích

V tomto článku založeném na výsledcích průzkumu AMSP ČR - Investice malých a středních podniků do IT se dočtete, že řadě českých malých a středních podniků chybí podle průzkumu dostatek informací o možnostech, které nabízí informační technologie. Podle odborníků by se přitom měly firmy rozhodovat...

Legislativa má být živý organismus logicky reflektující společenský vývoj a zcela bez výjimky následující zdravý rozum. Česká legislativa se však bohužel místy chová jako splašený šiml, který má vskutku mnoho důvodů k radostnému řehtání nad hojností byrokracie. Ne tak český podnikatel. ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští od 1.3.2013 nový projekt, kterým chce podpořit zaměstnávání na částečné úvazky. Zaměstnavatelům, kteří lidem nabídnou práci na částečný úvazek, chce platit finanční příspěvky na mzdy. V České republice totiž částečné úvazky, které pomáhají zaměstnat třeba čerstvé absolventy škol, matky...

X