AMSP v Médiích

Dvacet procent z téměř jednoho milionu živnostníků jsou důchodci. A do deseti let se jejich počet zdvojnásobí. Podnikat se senioři nebojí, jen jim práci komplikuje bobtnající byrokracie. Proto Asociace malých a středních podniků a živnostníků přišla s projektem Silver Business, který jim má práci ulehčit. Celý...

Nadšená podnikatelská generace 90. let se dostává do důchodového věku. Na druhé straně klesá tempo přírůstku mladých podnikatelů. Do deseti let se počet podnikatelů starších 61 let zdvojnásobí. Dva z deseti seniorů navíc uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem nejsou pouze peníze, ale i společenská prospěšnost...

Zájem o služby seniorů neklesá, naopak do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let. Chtějí být stále psychicky i fyzicky aktivní. O zahájení podnikání uvažují dva z deseti seniorů. Motivem už nejsou pouze dodatečné finanční zdroje. Celý článek naleznete zde: https://www.podnikatel.cz/clanky/babicka-podnika-proc-ne-zajem-o-podnikani-v-duchodovem-veku-se-stale-zvysuje/...

Do deseti let se zdvojnásobí počet podnikatelů starších 61 let, zájem o seniory neklesá ani mezi zaměstnavateli. Dva z deseti důchodců dokonce ještě uvažují o zahájení podnikání. Hlavním motivem nejsou jen peníze, ale i společenská prospěšnost a udržování psychické a fyzické aktivity. Celý článek naleznete zde: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/seniori-jsou-v-kurzu-dva-z-deseti-jeste-chteji-zacit-podnikat-109290.html       ...

Údaje o místě bydliště statutárních orgánů a společníků v obchodním rejstříku by se měly stát neveřejnými. Rejstříkový soud by je sdělil jen tomu, kdo prokáže právní zájem. Celý článek naleznete zde: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/legislativa-pro-podnikatele/bydliste-statutarnich-organu-se-muze-stat-neverejn/?feed=7934c8b6-a8e0-4894-903f-ce53991bee88 ...

Udržet malé a střední podniky na venkově a tím omezit i jejich odliv, má pomoci tříletý projekt Technologické agentury ČR, který začali řešit na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Celý článek naleznete zde: https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Akademici-s-asociaci-resi-jak-pomoci-podnikani-na-venkove-537814 ...

Podpora zákazu kouření v pohostinských zařízeních je rok po jeho zavedení 71 procent, zjistily společně agentura Ipsos a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. „Dvacet osm procent kuřáků je silně proti tomu, že se nesmí kouřit v restauracích. Lidí, kterým to opravdu silně vadí, je jen...

Pokud chce být V4 v příštích desetiletích konkurenceschopná, měla by se více zaměřit na probíhající digitální revoluci a zavádění moderních technologií. Levná pracovní síla už totiž v budoucnu nebude lákadlem pro zahraniční investory. Celý článek naleznete zde: https://euractiv.cz/section/politika/news/levna-pracovni-sila-v-budoucnu-investory-neprilaka-zeme-v4-by-se-mely-zamerit-na-digitalizaci/   ...

X