ostatní

Jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, České spořitelny a. s. a společnosti Ayming Česká republika s.r.o., si Vás dovolujeme pozvat na specializovaný seminář k odpočtům VaV. V PRAZE – V úterý 30. 10. 2018 od 9:00 do 13:00 hod. v  zasedací místnosti AMSP ČR Sokolovská 100/94, METEOR Centre...

Po úspěšném prvním a druhém neformálním setkání nástupníků rodinných firem jsme se rozhodli letos uspořádat ještě jedno třetí neformální setkání nástupníků rodinných firem. Přijďte si v uvolněné atmosféře pohovořit o problémech, které mají nástupníci rodinných firem společné. Setkání se uskuteční 30. 10. 2018 od 19 hod. do 22 hod....

Pracovněprávní a daňová legislativa umožňuje zaměstnavatelům, aby při motivaci a náboru zaměstnanců využívali různé benefity. Některé z nich jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně a pojistného. Příslušná legislativa a oficiální výklady finanční správy se přitom stále mění a významně zasahují do nastavení benefitů. Získejte...

Součástí Dne podnikatelů ČR bude již tradiční Exportní fórum MSP zaměřené tentokráte na Izrael. Exportní fórum se letos uskuteční ve středu 10. října 2018 od 14:00 hod. ve Dvořákově síni hotelu Ambassador – Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1. Účast na akci je ZDARMA...

X