ostatní

DŮLEŽITÉ: Zpráva pro nástupníky rodinných firem! V milulém roce Roce rodinného podnikání 2018 jsme pro Vás připravili tři velice úspěšná neformálním setkání nástupníků rodinných firem. Rohodli jsme se v tomto oblíbeném formátu akce, večerní neformální setkáváná nástupníků rodinných firem bez rodičů, pokračovat díle v letošním roce. Letošní...

Digitální technologie pro řemesla v 21. století Jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vás zveme na první velkou akci Roku digitálního podnikání 2019. Připravili jsme pro řemeslníky i managery výrobních firem digitální řemeslný inkubátor zaměřený na téma ŘEMESLO 4.0, který můžete navštívit 7. –...

Jménem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a České spořitelny a. s., si Vás dovolujeme pozvat na přednášku: Novinky pro podnikatele v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací v roce 2019.    Místo konání: AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, METEOR, Centre Office...

Pracovněprávní a daňová legislativa umožňuje zaměstnavatelům, aby při motivaci a náboru zaměstnanců využívali různé benefity. Některé z nich jsou při splnění zákonných podmínek osvobozeny od daně a pojistného. Příslušná legislativa a oficiální výklady finanční správy se přitom stále mění a významně zasahují do nastavení benefitů. Získejte...

Problematika nástupnictví v rodinných firmách je v současné době velice aktuálním tématem. Předání firmy další generaci je nejen přirozenou fází životního cyklu rodinné firmy, ale také je fází velmi složitou a mnohdy pro firmu také osudnou. Tento seminář má majitelům usnadnit orientaci v problematice nástupnictví,...

X