Zpravodaj AMSP ČR

Mimořádný ohlas u veřejnosti vzbudila snaha AMSP ČR rozšířit výuku základních škol o praktické činnosti založené na manuální zručnosti, kombinované s využíváním výpočetní techniky a nových technologií. Cílem iniciativy je nejen posílení elementární ruční dovednosti žáků, ale spojením s moderními technologiemi je zde rovněž snaha vzbudit přirozený...

Desítky milionů korun vynakládají české podniky zbytečně za elektřinu nebo teplo ve svých výrobních halách nebo kancelářích. Rekonstrukce kotelen, tepelných rozvodů, systémů osvětlení a využívání obnovitelných zdrojů energie však mohou firmám zajistit výrazně levnější provoz a tím i vylepšit jejich konkurenceschopnost. To je jeden ze...

Největším trhem mimo Evropskou unii není Rusko, ale Spojené státy. Nejrychleji roste Mexiko a Izrael. Malé a střední podniky v posledních pěti letech zásadně překreslily mapu cílových zemí svého vývozu. Analýza Asociace malých a středních podniků ČR a České exportní banky ukazuje, že vývoz do neunijních zemí...

Proč má význam podporovat rodinné firmy? Jaké je doporučení EU? Jak ukotvit rodinné firmy v českém právním řádu? Jaký bude praktický přínos? O těchto tématech  jednali zástupci AMSP ČR se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 14.3.2018. Předseda AMSP ČR představil návrh řešení, jak...

Rozjíždíme kulaté stoly s rodinnými podniky a živnostníky, pokračujeme v legislativním tažení za ukotvení rodinných firem v našem právním řádu, medializujeme příběhy úspěšných podnikatelů a na denní bázi poskytujeme médiím ekonomicko-informační servis o investiční, obchodní a inovační činnosti konkrétních rodinných podnikatelů. A dobrá zpráva nakonec: náš tým...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem průmyslového vlastnictví a s Českou spořitelnou, a.s. si vás dovolují pozvat na „SEMINÁŘ K OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV.“ Datum konání: 10. DUBNA 2018, 8:30 – 13:00 hod. Místo konání: VTP (Vědecko-technický park), Teslova 3,...

ASMP ČR pořádá bezplatné semináře jak ve svých prostorách v Praze, tak i mimo Prahu, kde se podílí na akcích organizovaných agenturou CzechInvest. V rámci této spolupráce proběhly zatím dvě konference, a to 19. 3. v Liberci za účasti cca 70 zájemců, a 20. 3. v Praze, kde se...

Dovolujeme si Vás pozvat na 17. mezinárodní průmyslový veletrh FOR INDUSTRY, který se uskuteční ve dnech 15.- 18. května 2018 v PVA EXPO Letňany. Veletrh představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů.  Hlavním cílem je vytvořit komplexní platformu pro řešení problematiky...

Cenu Via Bona budeme v Nadaci Via letos předávat už pojednadvacáté. Oceněním chceme každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc. Od podzimu do zimy jste mohli nominovat inspirativní příběhy...

Společnost R.F.T ve spolupráci s CAIM a Hospodářskou komorou České republiky pro Vás připravila prakticky orientovaný seminář, sestavený na základě dlouholetých zkušeností přednášejících s řízením firem. Své zkušenosti Vám sdělí podnikatel, advokát a manažeři, kteří prováděli změny v obchodních a výrobních podnicích. Na semináři se dozvíte,...

X