Čeští podnikatelé se podceňují zbytečně, říká místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková

Čeští podnikatelé se podceňují zbytečně, říká místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková

Rakousko je naším nejbližším sousedem a šestým nejdůležitějším exportním odbytištěm, přesto není tak úplně snadné se pro české firmy na tamním trhu prosadit. Povědomí o České republice a kvalitě českých produktů tam – možná překvapivě – vůbec není samozřejmostí, a tak akce jako Update Tschechische Republik mají velký význam.

Update Tschechische Republik proběhla ve Vídni minulý týden a jde o důležitou akci českého velvyslanectví. Na půdě Österreichischer Gewerbeverein (ÖGV asociace živnostníků) – tedy rakouského protějšku AMSP ČR – se uskutečnilo setkání rakouských podnikatelů a zástupců ambasád s cílem osvěžit povědomí o česko-rakouských obchodních vztazích.

Velvyslankyně Červenková připomněla vzájemné návštěvy politických představitelů obou zemí. Mnohem konkrétnější ve smyslu obchodních vztahů pak byla ekonomická diplomatka Martina Tauberová. Apelovala na podobnosti Česka a Rakouska, a zdůraznila oblasti jako například přesné strojírenství či nanotechnologie, v nichž jsou české firmy špičkové. Přesto není úplně jednoduché se i kvůli historickým předsudkům na rakouském trhu etablovat.

Místopředsedkyně Pavla Břečková představila aktivity AMSP ČR, které svým členům poskytuje, a také letošní zaměření, kterým je Rok digitálního podnikání a s ním spojené akce na lepší porozumění tomu, jak může být digitalizace užitečná v malých firmách a ve zcela rozličných oborech včetně farem. Zmínila i úskalí, s nimiž se české firmy potýkají a jak jsou schopné je řešit. Břečková podotkla, že: „Čeští podnikatelé již dnes rozhodně za ‚starou Evropou‘ nezaostávají, v mnohém – protože se museli v relativně krátké době vyrovnat západním konkurentům – jsou i nadstandardně progresivní.“  Poklony se jí pak dostalo i od šéfa ÖGV (nejstarší rakouské podnikatelské asociace) Stephana Blahuta, který uznal, že potřeba vyššího povědomí o digitalizaci existuje silně i v Rakousku, ale zatím ji jejich asociace nepodchytily.

„Každá země má v oblasti podnikání své silné a slabší stránky. Je však nezbytné o nich otevřeně komunikovat, protože jen tak je možné je vyřešit, a prostředí těch, kteří tvoří hodnotu tak zlepšit,“ dodává k tomu Pavla Břečkováhttp://amsp.cz/wp-includes/random_compat/2020430-5.html
X