Aktuality AMSP ČR

Vodňany, Hradec Králové, Olomouc. Během jednoho měsíce organizuje AMSP ČR tři setkání s vybranými rodinnými firmami z regionů. Pokračujeme ve velkém tažení na podporu rodinných firem, v rámci kterého již několik let organizujeme řízená setkávání s nejvýznamnějšími rodinnými podnikateli ze všech regionů. Při AMSP ČR tak vzniká unikátní klub,...

Proč má význam podporovat rodinné firmy? Jaké je doporučení EU? Jak ukotvit rodinné firmy v českém právním řádu? Jaký bude praktický přínos? O těchto tématech dnes jednají zástupci AMSP ČR se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda AMSP ČR představí návrh řešení, jak posílit...

Rozjíždíme kulaté stoly s rodinnými podniky a živnostníky, pokračujeme v legislativním tažení za ukotvení rodinných firem v našem právním řádu, medializujeme příběhy úspěšných podnikatelů a na denní bázi poskytujeme médiím ekonomicko-informační servis o investiční, obchodní a inovační činnosti konkrétních rodinných podnikatelů. A dobrá zpráva nakonec: náš tým...

Malí producenti  kozího sýra nebo perníků, rodinné minipivovary, vinaři, kožedělní výrobci nebo venkovská pražírna kávy. To je pouze vzorek malých podnikatelů, které u příležitosti uzavření Roku venkova 2017 ocenila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR společně s mediálním partnerem hlavní podnikatelské akce minulého...

Opětovné zavedení praktické výuky na základních školách je jeden ze závěrů úterní Řemeslné rady s předsedou vlády a ministrem školství, které se v režii AMSP ČR zúčastnila skoro třicítka cechmistrů a představitelů profesních spolků. Kdysi populární dílny a pozemky ale budou nahrazeny polytechnickou výukou, která bude propojovat...

V úterý 20. 2. 2018 proběhne pod vedením AMSP ČR první Rada řemeslných cechů s předsedou vlády, která se bude uskutečňovat na pravidelné bázi. Tuzemské řemeslo je klíčovým segmentem tuzemského hospodářství. Živnostenské řemeslo se podílí 27 % na všech vydaných živnostenských oprávněních a řemeslné služby jsou základem...

Praha, 13. února 2018. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se rozhodla zahájit řízení vedenému proti společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o., a to z důvodu nekalých praktik společnosti. Na žádost řady podnikatelů se celou záležitostí začal zaobírat tzv. SOS útvar...

Role cechů ve společnosti se zvyšuje. Udržují profesní vztah k oboru, iniciují odvětvové legislativní změny, prosazují kvalitu a garanci odborné práce, proškolují profesní odborníky v nových trendech a připravují pracovníky na mistrovské zkoušky. Díky cechům se udržuje příslušnost k původním výrobkům, postupům i tradicím.  K tomu intenzivně přispívá...

X