Aktuality AMSP ČR

Magistrát hl. m. Prahy aktuálně vypsal výzvu na podávání projektových žádostí v rámci  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků. Žadatelé mohou získat až 80% způsobilých výdajů projektu. Uzávěrka příjmu projektových žádostí je 28.4.2010....

Dne 24.2.2010 se sešli zástupci AMSP ČR, Transparency International Česká republika, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a lídři všech politických stran ke společné diskusi k výsledkům průzkumu AMSP ČR na téma korupce. Zásadním bodem, na kterém se všichni přítomní shodli, je zveřejňovat vše...

V návaznosti na protikorupční balíček ministra vnitra Martina Peciny zrealizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) další z řady unikátních šetření, nyní mezi 547 majiteli malých a středních podniků z průmyslu, služeb a stavebnictví z celé České republiky. Cílem bylo...

X