Aktuality AMSP ČR

Cílem kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven je především prověřit, zda zaměstnavatel včas a ve správné výši odvádí pojistné na zdravotní pojištění za své zaměstnance včetně důsledného plnění souvisejících zákonných povinností, například oznamování změn, týkajících se zaměstnanců, v zákonné osmidenní lhůtě. ...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pořádá každoroční prestižní akci „Den podnikatelů České republiky“, která se uskuteční v úterý 1. prosince 2009 od 17:00 h v paláci Žofín v Praze. Letošní VII. ročník „Dne podnikatelů České republiky“ se koná pod záštitou...

X