Aktuality AMSP ČR

V návaznosti na protikorupční balíček ministra vnitra Martina Peciny zrealizovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) další z řady unikátních šetření, nyní mezi 547 majiteli malých a středních podniků z průmyslu, služeb a stavebnictví z celé České republiky. Cílem bylo...

Vzhledem k právní nejistotě, která v současné době panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na sociální pojištění v roce 2007, došlo Ministerstvo financí k závěru, že je potřeba v rámci klientského přístupu k poplatníkům tuto specifickou situaci zohlednit i při aplikaci procesních pravidel ...

Vláda schválila změny zákonů, které živnostníkům ušetří stamiliony na administrativě. Dne 1.2.2010 měla na programu jednání návrhy, které mají snížit administrativní zátěž živnostníků a podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které návrhy předkládá, si od tohoto kroku slibuje, že podnikatelé na tištění nálepek...

MPSV ČR vyhlásilo výzvu č. 54 k předkládání projektů zaměřených na služby péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Cílovými skupinami jsou rodiče s dětmi, osoby pečující o závislého člena rodiny, zaměstnanci, zaměstnavatelé. Uznatelnými náklady jsou např. osobní náklady za uvedené služby...

Přiložená tisková zpráva shrnuje závěry analýzy, ve které se analytici společnosti Gartner zaměřili na čínské hospodářství a způsob, jakým tamní centrální vláda bojuje s ekonomickou krizí. Gartner odhaduje, že čínská vládní opatření na podporu ekonomiky povedou v následujících třech letech jen...

X