Aktuality AMSP ČR

2. část průzkumu společnosti GOOGLE a Asociace malých a středních podniků ČR přináší zajímavé výsledky. Přestože 94 % firem uvádí, že je pro ně internet nezbytným komunikačním nástrojem, pouze 6 % z nich ví, co je „cloud computing“ a jaké výhody má....

V souvislosti s připravovanými úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prosazuje AMSP ČR snížení ceny práce, což považuje za největší současný problém firem. Měsíční odvody za zaměstnance jsou enormní zátěží pro firmy v době propadu zakázek. Konkrétním příkladem je firma se 40 zaměstnanci, která vyplácí...

Podnikatelé a firmy si důležitost internetu pro jejich podnikání uvědomují, často ale neví, kde začít a jaké bezplatné nástroje mají k dispozici   Společnost Google společně s odborným garantem Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR zrealizovala průzkum zaměřený...

AMSP ČR vítá nové programy ČMZRB, na jejichž prosazení se asociace podílela a které banka zveřejnila 10. prosince 2009. Od poloviny listopadu 2009 došlo i k rozšíření působnosti programu ZÁRUKA (záruka za provozní úvěry). Kromě odvětví průmyslu a stavebnictví je možné záruky...

I přes velmi složitou hospodářskou situaci projevily firmy značnou loajalitu k úsporným opatřením ministra financí Eduarda Janoty. Rychlý přísun financí do firem, ať už v rámci protikrizových opatření či čerpání fondů, však enormně brzdí přebujelá administrativa na českých úřadech. ...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uspořádala ve spolupráci s portálem Malé a střední podniky.cz v pražském hotelu Olympik praktický workshop s názvem POUŽÍVEJTE NÁPADY, CO PORAZÍ ROZPOČET! Tým zkušených odborníků z portálu Malé a střední podniky.cz přítomným na praktických...

X