Aktuality AMSP ČR

Praha, 17. 4. 2018. Počet podnikatelských právnických i fyzických osob dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl v příznivých statistikách přitom drží ženy v...

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu přijal na žádost AMSP ČR usnesení, kterým žádá příslušné resorty, aby obratem zahájily legislativní kroky pro ukotvení rodinných firem v zákoně. Tour v setkávání rodinných firem napříč regiony pokračovala setkáním v Hradci Králové a v Praze. A neustáváme v největší medializaci rodinných firem, která kdy...

Na AMSP ČR se začíná obracet větší množství podnikatelů, kteří žádají aktuální informace k dalšímu čerpání evropských strukturálních fondů. Evropská komise totiž v pátek 6. 4. 2018 informovala vedení Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, že dočasně pozastavuje proplácení prostředků určených českým podnikům z Operačního programu Podnikání a...

Praha, Plzeň, Ostrava, Brno. To jsou zastávky odborných seminářů AMSP ČR, MPO, Úřadu průmyslového vlastnictví a České spořitelny. Jak si poradit s patenty nebo užitnými vzory? Jak využívat patentové databáze? Co vše obnáší ochrana průmyslových práv? Jaký dopad má řízení ochrany duševního vlastnictví na hodnotu...

Praha, 26. 3. 2018. Nekalé praktiky společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska vůči českým firmám by mohly v nejbližší době skončit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spouští zatím ojedinělou aktivitu, jejíž úspěšné zakončení by se stalo současně výstrahou pro všechny,...

Praha, 26. 3. 2018. 93 % české populace si přeje zařazení moderně pojaté praktické výuky do povinných předmětů základních škol. Nedávná iniciativa Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a profesních spolků na propojení manuální zručnosti žáků v kombinaci s novými technologiemi ukazuje, že...

Vodňany, Hradec Králové, Olomouc. Během jednoho měsíce organizuje AMSP ČR tři setkání s vybranými rodinnými firmami z regionů. Pokračujeme ve velkém tažení na podporu rodinných firem, v rámci kterého již několik let organizujeme řízená setkávání s nejvýznamnějšími rodinnými podnikateli ze všech regionů. Při AMSP ČR tak vzniká unikátní klub,...

Proč má význam podporovat rodinné firmy? Jaké je doporučení EU? Jak ukotvit rodinné firmy v českém právním řádu? Jaký bude praktický přínos? O těchto tématech dnes jednají zástupci AMSP ČR se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda AMSP ČR představí návrh řešení, jak posílit...

Rozjíždíme kulaté stoly s rodinnými podniky a živnostníky, pokračujeme v legislativním tažení za ukotvení rodinných firem v našem právním řádu, medializujeme příběhy úspěšných podnikatelů a na denní bázi poskytujeme médiím ekonomicko-informační servis o investiční, obchodní a inovační činnosti konkrétních rodinných podnikatelů. A dobrá zpráva nakonec: náš tým...

X