Členství v radách, odborných komisích a jiných poradních orgánech

Ing. Karel Dobeš –předseda představenstva

  • Vládní zmocněnec za ČR pro zřízení Kontrolního úřadu GALILEO (GSA) v Praze

 

JUDr. Zdeněk Tomíček – místopředseda představenstva

  • Rada vlády pro veřejné investování

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – místopředsedkyně představenstva

 • Člen Pracovní skupiny pro politiku zaměstnanosti a pracovní právo iniciované Americkou obchodní komorou
 • EUROFOUND – Governing Board – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (správní rada – zaměstnavatelská sekce), Dublin, Irsko

 

 

JUDr. Ing. Marek Dlouhý – člen představenstva

 

 • Člen komise pro bankovní a finanční otázky

 

Ing. Ivo Běhan – předseda dozorčí rady, soudní znalec

 

 • Člen hodnotitelské komise soutěže finančních produktů pro podnikatele „Zlatá koruna“

 

Mgr. Jiří Kvíz – člen AMSP ČR (enovation s.r.o.)

 

 • Člen Monitorovacího výboru agentury CzechInvest – program OP PIK

 

Eva Svobodová, MBA – generální ředitelka

 

 • Člen Podnikatelské rady – poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Výboru pro MSP a VD v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj
 • Člen Rady kvality ČR
 • Místopředsedkyně Odborné sekce CSR v rámci Rady kvality ČR
 • Člen Pracovní skupiny ministra vnitra pro boj s korupcí

 

JUDr. Věroslav Sobotka – manažer pro legislativu

 

 • Člen Platformy pro transparentní veřejné zakázky iniciované Americkou obchodní komorou
 • Člen expertního týmu ministerstva průmyslu a obchodu – přípravy jednání Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
 • Člen exportní skupiny bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem (EU)
 • Zástupce AMSP ČR v Koalici pro transparentní podnikání

 

X