ČMZRB připravila pro podnikatele záruky úvěrů za 13 miliard

ČMZRB připravila pro podnikatele záruky úvěrů za 13 miliard

Jak oznámil v České televizi generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky a člen představenstva AMSP
Ladislav Macka, posílila banka poskytování záruk za investiční a provozní úvěry a na zvýhodněný úvěr v rámci programu
Progres.

Opatření jsou určena pro malé a střední podnikatele z vybraných odvětví, kteří podnikají na území České republiky s
výjimkou Prahy. Jedná se především o zpracovatelský průmysl, výrobu energie, stavebnictví a několik vybraných služeb.
ČMZRB 13.2. zveřejnila výzvu k programu záruky za provozní a investiční úvěr a program ručení za provozní úvěry bude
vyhlášen 16.2.2009. S podrobnostmi se můžete seznámit na www.cmzrb.cz

 X