Dejte šanci své inovaci

Dejte šanci své inovaci

AMSP ČR se stala partnerem soutěže Česká inovace (www.ceskainovace.cz), atraktivního projektu iniciovaného úspěšnými manažery a firmami. Soutěž je otevřena všem, kteří chtějí prosadit svůj nápad na trhu nebo podpořit svoji již existující inovaci, ať už se jedná o jednotlivce, začínající podnikatele, malé a střední firmy nebo velké obchodní společnosti. Uzávěrka soutěže je 30.11.2012.

Úspěšné projekty jsou oceňovány zejména formou jejich zviditelnění a propagace, viz. např. reportáž v Událostech ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000101103/obsah/227498-ceska-inovace-2012/

Tým České inovace dále poskytuje konzultace renomovaných odborníků pro oblast řízení, financování, ochrany duševního vlastnictví, marketingu apod. Česká inovace se záměrně vyhýbá finančním oceněním a zaměřuje se především na předávání know-how. Účastí v soutěži spolupráce teprve začíná, podporu každému projektu šije Česká inovace na míru. 

A v neposlední řadě – zástupci všech úspěšných projektů budou rovněž hosty Festivalu Česká inovace, který se uskuteční 27. února 2013 v Národní technické knihovně v Praze. 

Přihlášku do soutěže můžete vyplnit online na www.ceskainovace.cz. V případě potřeby můžete své přihlášky předem konzultovat (kontaktní osoba: Mgr. Radka Římanová, mobil: 722040207, email: soutez@ceskainovace_cz). Uzávěrka soutěže je 20. 12. 2012).

Účast v soutěži Vám může přinést mnoho kontaktů a překvapivých impulzů pro další rozvoj vašeho podnikání.X