Dodavatelé veřejných zakázek budou zveřejňovat informace o tendrech

Dodavatelé veřejných zakázek budou zveřejňovat informace o tendrech

Představitelé českých a mezinárodních společností napříč odvětvími dne 11.1.2011  v Poslanecké sněmovně podepsali „Doporučení pro dodavatele veřejných zakázek“ týkající se zveřejňování informací. Cílem této iniciativy je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a výběru dodavatele. Signatáři podpisem Doporučení vyjádřili podporu novelizaci zákona o veřejných zakázkách „zezdola“, dobrovolným plněním stanovených zásad transparentnosti ze strany uchazečů o veřejné zakázky. Jedná se o pravidla, která uvádějí, jaké informace by měl každý uchazeč poskytnout veřejnosti, a to přednostně jejich zveřejněním na své webové stránce, případně na vyžádání.

Slavnostní podpis se uskutečnil v průběhu konference s názvem Korupce: jak ji léčit? za přítomnosti zástupců veřejného, soukromého a neziskového sektoru. „Vítáme podobné aktivity, protože každá reforma je nejen otázkou zákona, ale i zájmu široké veřejnosti změnit stávající neprůhledný stav. Dnes podepsaná dohoda je důkazem takové snahy,“ vzkázal Kamil Jankovský ministr pro místní rozvoj, v jehož gesci se připravuje velká novele zákona 137/2006 o zadávání veřejných zakázek.

„Chceme posílit transparentnost v oblasti veřejných zakázek úsilím nás samotných uchazečů do doby, než bude tento princip skutečně a vážně aplikován zadavateli, resp. bude jeho skutečné dodržování po zadavatelích vyžadovat Česká republika,“ uvedl Dan Ťok, generální ředitel SKANSKA, za Platformu pro transparentní veřejné zakázky. Právě Platforma v loňském roce vznik tohoto dokumentu iniciovala.

K dnešnímu podpisu přistoupilo více než 20 společností, které během minulého roku vytvořily firemní Koalici pro transparentní podnikání. Seznam všech společností je přílohou této tiskové zprávy. Doporučení začnou signatáři uplatňovat v průběhu prvního čtvrtletí 2011.

„Na kultivaci prostředí veřejných zakázek se musí podílet obě strany – státní instituce jako zadavatelé a firmy jako uchazeči. Pouze upozorňovat na problémy a čekat, že stát sám vše vyřeší, nestačí. Proto jsme založili Koalici pro transparentní podnikání, která je otevřena všem firmám, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět ke kultivaci podnikatelského prostředí,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Koalice v současnosti zahrnuje již více než 30 společností. Vedle obchodních firem a podniků jsou členy tohoto volného sdružení také například zástupci Česko-německé průmyslové a obchodní komory, Americké obchodní komory v České republice či občanského sdružení Oživení.

Podepsáním dokumentu se firmy přihlásily k dobrovolnému zveřejňování informací. Uchazeči by měli například na svých webových stránkách zpřístupnit seznam dodavatelů, s nimiž realizují veřejné zakázky, dále přehled své nabídky obsahující nabídnuté hodnoty pro hodnotící kritéria, zápisy ze všech relevantních jednání o veřejné zakázce či informace o majetkovém nebo personálním propojení se zadavatelem. Pro vítězného uchazeče doporučení stanoví informační povinnosti pro období realizace zakázky a po jejím dokončení (například srovnání nabízené ceny s konečnou cenou).

“Ministerstvo vnitra vítá všechny kroky v oblasti veřejných zakázek, které díky zvýšení transparentnosti přispějí ke snížení korupčního prostředí v České republice. Od 1.2.2011 vstoupí v platnost nový interní akt řízení o zadávání veřejný zakázek v rezortu Ministerstva vnitra. Všechny veřejné zakázky budou probíhat maximálně transparentně, na webových stránkách bude zveřejňováno: oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky, kompletní zadávací dokumentace, dokumentace provázející proces zadávání veřejné zakázky (např. zpráva o posouzení a hodnocení nabídky), jména, příjmení a funkce členů hodnotící komise (po ukončení výběru), smlouvy a dodatky ke smlouvám, nabídkové ceny všech uchazečů. Členové výběrových komisí budou losováni, a rovněž dojde k zpřísnění režimu zadávání zakázek malého rozsahu,” uvedl ministr vnitra Radek John.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vítá tuto snahu o zvýšení transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek zejména proto, že se jedná o dobrovolnou iniciativu samotných uchazečů bez ingerence státu či jeho právního řádu. Podle úřadu je z hlediska ochrany hospodářské soutěže přínosem existence povědomí o negativním dopadu kartelových jednání v souvislosti s výběrovými řízeními a úsilí jim zamezit.

Přihlášení se k Doporučením je na bázi dobrovolnosti a společnosti mají dokument k dispozici ke stažení na internetových stránkách Platformy pro transparentní veřejné zakázky www.transparentnizakazky.cz. Prostřednictvím těchto webových stránek se budou moci k Doporučením přihlásit také další společnosti působící v České republice.

 

Signatáři Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky

3M

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Bayer

Centrum andragogiky, s.r.o.

CEERM, s.r.o.

Coca-Cola Česká republika

COFET, a.s.

ČEPRO, a.s.

Deloitte

Ernst & Young

Johnson & Johnson, s.r.o.

KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla,CR, s.r.o.

KPMG Česká republika, s.r.o., zastupující  společnosti KPMG působící v ČR

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Mazars

Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., o.s.*/ * Affiliate of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

Passerinvest Group, a.s.

Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Radisson Blu Alcron Hotel

Siemens Česká republika

Skanska a.s.

STUDENT AGENCY, s.r.o.

TATRA, a. s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

UNIMEX GROUP, a.s.

Veletrhy Brno, a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Zátiší Catering Group

 

www.transparentnizakazky.cz

 

Kontakt pro média:

Jitka Novotná

Media relations, Platforma pro transparentní veřejné zakázky

Mob: 723 540 511

jnpublicity@gmail_com

www.transparentnizakazky.cz

 

 

     Transparentn___zak__zky.jpg

 X