Evropská komise a čínská vláda rozšířily program obchodního vzdělávání mezi státy Evropské Unie a Čínou

Evropská komise a čínská vláda rozšířily program obchodního vzdělávání mezi státy Evropské Unie a Čínou

Malé a střední podniky (SME) často nemají dostatek prostředků, aby mohly budovat obchodní vztahy s Čínou. Evropská
komise proto podporuje SME, nevládní organizace a živnostníky prostřednictvím programu METP, v rámci kterého mohou
absolvovat desetiměsíční manažerský kurz v Číně. Program, který je plně dotovaný EU, umožňuje podnikům nechat
vyškolit zaměstnance na odborníky na čínský trh. Žádosti je možné podávat od 21. září 2009 do 7. ledna 2010. Páté
kolo METP bude zahájeno v květnu 2010.

Tisková zpráva Tisková zpráva (63,44 KB)X