Firmou roku 2010 je 5M z Kunovic, Živnostníkem roku 2010 pekař Jiří BláhaX