JAK PŘIPRAVIT FIRMU NA KORONAVIR – PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ AMSP ČR

JAK PŘIPRAVIT FIRMU NA KORONAVIR – PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ AMSP ČR

(aktualizováno ke dni 1. 4. 2020)

 

Chcete od nás pro urychlení dostávat novinky přímo do mailu? Viz zápatí této stránky „Registrace k odběru novinek“. Můžete kdykoli zrušit.

 

Z brífinku po jednání vlády 31.3.2020, 18:10 h

Pětadvacítka pro OSVČ

Vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku OSVČ na hlavní i vedlejší činnost ve výši 25.000 Kč, kteří byli postiženi dopady v souvislosti s opatřeními vlády. Týká se nejen OSVČ, ale i dalších svobodných povolání dle spec. zákona (umělci, lékaři apod.), přivýdělků invalidních důchodů, starobních důchodců, rodičů, příp. lidí pečujících o další osoby. Podmínkou je prokázání poklesu příjmů minimálně o 10 % v porovnání příjmů za 1-3/2019 a za 1-3/2020. Týká se i podnikatelů podnikajících jen část roku (min. 1 měsíc s tržbou aspoň 15.000 Kč) nebo za celorok s tržbou aspoň 180.000 Kč. Rozhodné období je 12.3.2020 do konce dubna 2020. Půjde o bonus, který budou spravovat finanční úřady prostřednictvím jednoduchého el. formuláře A4, kde budou identifikační údaje osoby + čestné prohlášení, že nepobírá jinou podporu (nemocenská apod.), dále číslo bankovního účtu, telefon, e-mail, podpis. Bude možnost i vyplnění tištěného formuláře a odevzdání do sběrného boxu na příslušném FÚ. Tento příspěvek bude bonus sledovaný zcela odděleně od dalších daňových nedoplatků, nebude předmětem výkonu rozhodnutí (exekucí) apod.  Návrh jde do poslanecké sněmovny 7.4.2020 k projednání v režimu legislativní nouze.


Spuštění kurzarbeitu od 6. dubna 2020 (program MSPV „Antivirus“)

 

Hlavním cílem je pomoci firmám se mzdovými náklady, aby nebyly nuceny propouštět zaměstnance. Žádosti o refundaci mezd budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní. Způsobilost je stanovena k datu 12.3.2020 – 30.4.2020 (zatím). Podniky budou moci žádat o příspěvek na náhradu mezd svých zaměstnanců.

Režim A – Nucené omezení provozu a karanténa – náhrada 80 % ze superhrubé mzdy, max. však 39.000 Kč

Režim B – Související hospodářské potíže – náhrada 60 % ze superhrubé mzdy, max. však 29.000 Kč

Režim C – avizován, bude teprve projednán a upřesněn: motivační příspěvek pro firmy, které udržují provoz a hradí zaměstnancům 100 % mzdy, přičemž pokles jejich produkce je min. 30 %, kompenzace státu 20 % (v jednání)

Podrobnější informace + očekávaná metodika ZDE: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Podmínky: Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce; zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď; týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění; zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Všechny potřebné informace budou na webu MPSV i ÚP ČR. Na webech také funguje chatbot, který bude naprogramovaný, aby odpovídal i na dotazy související s programem. Jakmile firmy vyplatí mzdy svým zaměstnancům, okamžitě mohou žádat na ÚP o refundaci. Tento režim bude účinný zpětně od března (je to přímo nařízení vlády, nemusí na schválení do Poslanecké sněmovny). Předpokládá se plošný systém kontrol celého procesu vyplácení. Očekává se, že kurzarbeit by se mohl dotknout až 280.000 firem.


Ošetřovné pro OSVČ – Výzva I.

OSVČ mohou začít žádat od 1.4.2020 od 9:00 h, kdy bude k dispozici jednoduchý podávací formulář.

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/děti, které/á navštěvuje/í školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/ají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den

V případě potřeby mohou pomoci s vyplněním obecní živnostenské úřady.

Aktuální info a formulář na MPO zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/


Moratorium na splátky úvěrů a půjček (avizováno)

 

Na programu jednání vlády bude 1.4.2020, v Poslanecké sněmovně v týdnu po 6.4.2020. Předkládá se návrh zavedení odkladu plošně na 3 nebo 6 měsíců dle volby klienta banky, k čemuž se bude muset klient aktivně přihlásit, jinak běží dále splátkový režim jako doposud. Pokud klient požádá o odklad, banka nebude zkoumat a zařadí do moratoria. Tento režim bude bez poplatků. Snaha je ochránit zejména OSVČ, v jednání je, zda se bude týkat korporátních úvěrů. U spotřebitelských úvěrů se bude jednat o zastropování úroků, které jsou obvykle vysoké (10-20 %), stejně tak se předpokládá zastropování vysokých pokut u nebankovních institucí při pozdním splácení/nesplácení.


Jednodušší kurzarbeit?

 

Po včerejší výzvě AMSP ČR, zveřejněné v tiskové zprávě a kritizující zbytečnou komplikovanost připraveného kurzarbeitu, dnes ve vládě projednává ministryně práce a sociálních věcí tuto zjednodušenou variantu. Podnikatelé netrpělivě čekají na výsledek a rovněž na prováděcí předpisy k celému procesu.

Leták ke stažení zde:
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/03/antivirus-30.3.návrh.png


AMSP ČR podporuje záchranný plán cestovního ruchu připravený Fórem cestovního ruchu

 

Materiál obsahuje analýzu výchozího stavu, návrh opatření v období stavu nouze, střednědobá opatření v době 0-2 měsíce a 3-6 měsíců po skončení stavu nouze

Záchranný plán ke stažení zde:
Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020 v.0.3


COVID III. v přípravě pro pražské firmy a podnikatele

 

Dle dnešního (30.3.2020) oznámení ČMZRB se připravuje pro podporu podnikatelů z Prahy program COVID III., probíhají jednání s Magistrátem. Spuštění se očekává ca do dvou týdnů. Program COVID II., kde startuje příjem žádostí ve čtvrtek 2. dubna 2020, se týká žadatelů ze všech regionů ČR vyjma hl.m.Prahy.


Silniční daň

 

Zálohu na silniční daň bude možné uhradit až do 15. 10. 2020.


Prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží

 

MF navrhlo úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží (roušky, respirátory apod.) po celou dobu stavu nouze.


Odklad nájemného

 

MPO navrhuje pro podnikatele, kteří museli ukončit svůj provoz z důvodu opatření vlády, možnost požádat o odklad nájemného až o půl roku.


Chytrá karanténa

 

Spuštěna právě dnes (30.3.2020) v JM kraji. Pokud se osvědčí rychlé trasování všech, kdo mohli být v kontaktu s nakaženou osobou, dojde podle vyjádření premiéra A. Babiše ke zmírnění karantény po Velikonocích. Trasování bude probíhat dle mobilního telefonu či použití kreditní karty – sestaví se tzv. vzpomínková mapa, kde nakažená osoba byla, kde platila, s kým se potkala a koho mohla nakazit. Hygienici mohou požádat o poskytnutí dat pouze se souhlasem dané osoby. Auditorská společnost PWC bude kompletně dohlížet na správce těchto osobních údajů, kteří musejí data po 6 hodinách smazat.

Zdroj: ČT


Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence?

 

V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Věděli jste, že lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení? Ministerstvo spravedlnosti přináší několik užitečných informací, jak řešit tíživou situaci, a zveřejňuje následující vzory:

Více informací naleznete zde:
https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1


Předložený kurzarbeit je příliš komplikovaný a pro podnikatele zcela nedostačující

 

Tisková zpráva. Praha, 30. března 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) považuje navržený model kurzarbeitu za komplikovaný a nepřehledný pro podnikatele. Jde o čas.  Požaduje jej proto sjednotit na jeden režim stejný pro všechny. Skutečný příspěvek státu podle předloženého modelu je na úrovni pouhých ca 35 %. AMSP ČR požaduje zvýšení tohoto procenta a převzetí 100 % odvodů za zaměstnance ze strany státu. Horní hranici zastropovat. Spodní hranice je sociálně neúnosná.

 

AMSP ČR KE KURZARBEITU POŽADUJE:

 1. Sjednotit kurzarbeit, 5 režimů je příliš komplikovaný model a jsou nerovné podmínky. Rozumíme tomu za měsíc březen, ale nadále již je přelito do většiny odvětví a selekce není nutná ani žádoucí, ničemu nepomáhá.
 2. Zjednodušení procesu získání kurzarbeitu, každá složitost postup komplikuje a jde o čas.
 3. Zásadní požadavek je větší podíl státu na mzdách (viz Německo, Rakousko, Dánsko, UK – všude stát pokrývá 100 % snížené mzdy, často + odvody). V ČR nyní 50 % ze 60% mzdy – to je příspěvek, který většinovou zaměstnanost neudrží, po přepočtu reálný příspěvek státu činí asi 30 – 35 %.
 4. Záměr AMSP ČR je podpořit většinové MSP, kde běžné hrubé mzdy se pohybují mezi 20 až 30 tis. Kč – právě pro ně to musí mít smysl. Zde je třeba, aby stát pokryl 100 % vyplacených mezd a odvodů. Tedy žádáme: 100 % veškerých nákladů na zaměstnance ve výši 60% mzdy zaměstnance pokrýt státem. Za těchto podmínek (v bodě 4) akceptujeme zastropování navrhované MPO ve výši 33.182 Kč krácené superhrubé mzdy  => U vyšších mezd bude tím pádem příspěvek státu poměrově klesat.
 5. Současně navrhujeme zvážení pokrytí spodní hranice. Jde o sociální aspekt podpory nižších příjmových skupin, například dělnických profesí a oborů. Jinými slovy, má-li někdo hrubou mzdu 18.000 Kč, v čistém je to asi 14.500 Kč, a když padne na 60 %, tak je to 8.500 Kč na měsíc. To nejsou například rodiny s dětmi schopny ustát. Týká se to v některých oborech řady MSP, kde jsou mzdy nesrovnatelné s nadnárodními korporacemi a v drtivé většině nedosahují ani průměrné mzdy (tj. 36.000 Kč). Jde zde též o to, aby zaměstnanci s podprůměrnými mzdami nespadli na skoro polovinu současných kompenzací živnostníkům (tj. 15 tis měsíčně) a nově též pracujícím na DPP.
 6. Není možné tuto podporu zahrnovat u podnikatelů do režimu „de minimis“.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2020-03-30-Kurzarbeit je komplikovaný a nedostačující


Ohlášeno půlroční moratorium na splácení veškerých úvěrů a půjček

 

Ministerstvo financí oznámilo, že na středeční zasedání vlády předloží návrh na půlroční moratorium na splácení všech úvěrů. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová dnes (29.3.2020) v pořadu Partie tv Prima uvedla, že by lidé i firmy mohli půl roku přestat splácet své spotřebitelské a podnikatelské úvěry a také hypotéky. Po tu dobu by byl úročeny „co možná nejnižší sazbou“. Moratorium by mělo být vyhlášeno nejen na bankovní půjčky, ale i na ty půjčky, které si vzali klienti třeba u splátkových nebo leasingových firem, opatření by se ale nemělo týkat kontokorentů. Šlo by de facto o odklad splátek s tím, že o tuto dobu by se splácení následně prodloužilo. Vládní moratorium by bylo zavedeno plošně pro všechny s „opačným“ režimem, tzv. opt-in, tj. ozval by se pouze ten, kdo by nechtěl splátky odkládat a nadále pokračovat v současném režimu.


ČMZRB schválila první žádosti o úvěr COVID I

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti malých a středních podnikatelů o bezúročný úvěr z programu COVID I v objemu 90 mil. Kč.

Příloha ke stažení zde:
ČMZRB schválila první žádosti o úvěr COVID I


AMSP ČR podporuje vouchery pro české cestovní kanceláře a agentury

 

V oblasti cestovních kanceláří a agentur bychom rádi podpořili jejich požadavek o podporu zavedení možnosti legislativně upraveného odložení čerpání zaplacených služeb zákazníkem na budoucí období (vydání voucheru s platností např. 18 měsíců), což se nám jeví jako rychlá, účinná a efektivní pomoc cestovním kancelářím a agenturám, s nulovým finančním zatížením pro stát a bez finančních ztrát pro zákazníka.

V současné době, kdy jsou uzavřeny hranice, jsou cestovní kanceláře a agentury zcela paralyzovány a neschopny služby poskytovat. Snaží se přesměrovat klienty na odložení čerpání, což však zákazníci nejsou ochotni akceptovat a požadují vrácení zaplaceních prostředků. Bohužel většina cestovních kanceláří není schopna z důvodů uhrazení záloh zahraničním dodavatelům tyto prostředky vracet.


Plnění povinnosti evidence tržeb bylo pozastaveno pro všechny fáze EET

 

Prezident republiky podepsal 26. 3. 2020 zákon č. 137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Zákon byl vyhlášen ve sbírce 27. 3. 2020 a tímto dnem nabývá účinnosti.

Více info zde:
https://www.eltrzby.cz/cz/aktuality/224-plneni-povinnosti-evidence-trzeb-bylo-pozastaveno-pro-vsechny-faze-eet


Česká gastronomie vs. COVID-19 – návrhy řešení

 

Více informací naleznete zde:
Hospodska – Česká gastronomie vs Covid-19


NÁVRHY A PODNĚTY AMSP ČR K ŘEŠENÍ KORONAVIROVÉ KRIZE

 

Zdraví a bezpečnost:

 • OCHRANNÉ POMŮCKY DO FIREM – urgentně je třeba zajistit možnost zakoupit kvalitních ochranných pomůcek pro zaměstnance a domácnosti. Zaměstnavatelé se obávají, že v případě nákazy zaměstnance v práci od kolegy budou čelit žalobám jejich rodin, že jako zaměstnavatele nezajistili ochranné pomůcky pro práci. Distribuce z krajů není dodržována dle stanovených pravidel. Vydat hygienickou směrnici, jak lidé musí být ochráněni ve firmách, jak zajistit chod firem s minimálním rizikem šíření nákazy. Normy na spotřebu ochranného materiálu ve firmách.

 

 • VÝROBA OCHRANNÝCH POMŮCEK – doporučujeme nařídit českým textilním výrobcům výrobu ochranných pomůcek a zajistit jim přístup k vstupnímu materiálu a zrychlené financování v tomto „nouzovém stavu“ (viz Pietro Filipi, kteří šijí pro Slovensko a diví se, že nešijí pro ČR) a dostat jejich výstupy co nejrychleji do zdravotnictví, dále pak pro firmy a domácnosti.

= stabilizace této situace, aby se lidi uklidnili.

 

Co nyní potřebují firmy:

 • HotovostSouhlasíme s určitou podporou formou úvěru, ale zaručení avalem spoustu podnikatelů odradí, protože nikdo není schopen nyní říci, jestli se ekonomika roztočí do nějakého normálu v dubnu 2020 nebo v dubnu 2021, 2022 atd. Půjčuji si na něco, co musím splatit (tzn. pořád je to úvěr a můj závazek splatit něco v budoucnu), ale mnoho firem vůbec neví, jestli budou za 3,6, 12 měsíců fungovat. Stát ale nemůže sanovat přece všechny firmy….

 

– Zvýšit procento kompenzací od státu v kurzarbeitu nebo PŘEVZÍT ODVODY za zaměstnance, to je pro firmy, které nejedou, velká zátěž a více než 2-možná 3 měsíce to nevydrží. Kurzarbeit v čistých mzdách znamená faktický příspěvek na mzdy pro firmu ca 35 % (proč nemá ČR ve stejné výši jako v jiných zemích? Německo: zaměstnanec pobírá 60 % (pro pracovníky bez dětí), 67 % (pro pracovníky s dětmi), příspěvek státu 100 % (a platí i sociální pojištění); Rakousko: pracovník dostává 70 %, stát hradí 100 %, Velká Británie 70 % s tím, že je zastropováno na cca 2000 GBP měsíčně, opět stát platí 100 %. Český stát by měl převzít odvody za firmy nebo aspoň odklad na 6 měsíců jako u OSVČ po dobu nouzového stavu. Stropy jsou tak nízké, že ve strojírenství vychází na 9-11.000 Kč.

– odklad plateb DPH o 6 měsíců (šlo by o jednoduchý „Covid III.“, stát o nic nepřijde a udrží kondici firem).

 

– pokud by se podařil odklad DPH, tak po uplynutí doby odkladu PROMINUTÍ DPH z NEZAPLACENÝCH FAKTUR (tedy v důsledku druhotné platební neschopnosti).

 

– Nájemné podnikatelů – podnikatelé se potýkají s neochotou pronajímatelů vyjít vstříc s odkladem, snížením splátek nájemného pro ty, kteří museli z důvodu vládních opatření zavřít a jsou s tržbami na nule. Častokrát jsou na obou stranách vztahu podnikatelé. Tím, že se jedná o vyloženě soukromoprávní vztah, pak je to složitá situace. Jsou v podstatě dvě možné cesty – (a) stát bude kompenzovat nájemné pro podnikatele, kteří nemohli řádně prostory užívat (karanténa atd.) nebo (b) stát udělá návod, jak ideálně postupovat v soukromoprávních vztazích – např. ustanovení o vyšší moci nebude moci být v nájemních smlouvách dobrovolně vyloučeno (zde riziko řady sporů se státem kvůli retroaktivitě) nebo žalobce (pronajímatel) bude muset při žalování úhrady nájemného prokázat, že se před tímto krokem pokusil s nájemcem dohodnout na alternativním způsobu (ať již bude jakýkoli) placení nájemného za dobu, kdy se nemohly prostory využívat – pokud tak neučiní, nebude moci žalovat (něco jako předžalobní výzva a její vztah na náhrady nákladů řízení).

 

 • PoptávkuTady bude největší problém – celosvětová poptávka klesá a klesá. Komplikace s cestováním ji budou srážet ještě níže, protože zvlášť exportéři naráží a Česká republika a její investice jsou pro většinu z nás malým rybníkem. Navíc, pokud nebude Německo v pořádku, je většina českých podniků stejně v háji. Tzn. nastartování poptávky je schopna vláda ovlivnit pouze v ČR, tedy státní zakázky a investice do českých firem.

 

 • Zdravé lidi, kteří chodí do práce a neleží doma na gauči s tím, že argumentují, že stát to zaměstnavateli stejně zaplatí, tak proč on by měl riskovat zdraví. Lidi skutečně zneužívají systému a někteří nechtějí chodit do práce. Když budeme mít přístup k ochranným prostředkům a lékařské péči, spousta věcí se urovná a nebudou se mít na co vymluvit.

 

 • Stimuly – podpora investic. Je třeba urgentně motivace pro firmy, které jedou. Je třeba, aby stát firmy podpořil tím, že firma, která v tuto dobu udrží zaměstnance, bude mít nějaký benefit v podobě… Firma, která v této době udělá investici např. nad 30, 50 mil. CZK (např. od českých dodavatelů), bude mít např. motivační benefit v podobě ….. Firma, která se účastní aktivně R&D – navýšit koeficient – např. v NCK.

 

Firmy potřebují investovat a místo toho si stahují likviditu pod sebe – což je začátek konce.

Tyto podniky naráží na to, že nebude komu vyvážet, protože v zahraničí jsou ty podniky zavřené, takže vyrábět chtějí, mají třeba i poptávku nebo hledají nové trhy a zákazníky, ale stojí je to peníze a ty nechtějí vydávat, protože rezerva je rezerva. Uzavírá se koloběh peněz, a to je špatně. Potřebujeme jít dál a investovat a na to stát musí vytvořit mechanismus. Pokud tady budeme slyšet, že státní zakázky jedou dál, je sice super, ale těch se MSP převážně neúčastní a pokud ano, tak pouze jako subdodavatelé, a s ti jsou finančně ve většině případů v kleštích (velké firmy využívají své síly a mnohdy menší firmě nezaplatí ani zádržné).

(pro Vase info – několik velkych stavebnich firem ma nastupit na opravy dalnice D1 a zrejme nenastoupi, protože jim všichni ti Ukrajinci, Madari, Polaci utekli do rodnych kraju a nekolik nasledujících tydnu se namohou vrátit, takze se dostavame do patove situace).

 • přesné návody, jednoduché postupy – kde požádat, kam zavolat, co vyplnit, naprosto chybí!

 

 • MONTÁŽNÍ VÝJEZDY DO ZAHRANIČÍ – montáž zařízení je součástí dodávky technologického celku a podmínkou fakturace české firmy. Jde o turnusové výjezdy montážních skupin pracovníků do zahraničí (3-10 týdnů, pak počítají s tím, že po návratu půjdou automaticky na 2 týdny do karantény) + servis na technologiích (údržba, havárie – týká se zejm. pekárenských technologií, firem s 200-250 zaměstnanci). Povolit nejen do Německa a Rakouska, ale i do Polska a na Slovensko (největší obchodní partneři, řada českých firem má na Slovensku i pobočky a obtížně je nyní řídí).

 

 • Avizované vyhlášení Technologie COVID (stejně tak Czech Rise Up) – požadujeme zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení a nahradit povinnost zpětným doložením faktu, že investice byla realizována za ceny v místě a čase obvyklé. Tím bude zajištěna požadovaná rychlost potřebných dodávek a výroby.

 

Cílem programu je dotovat stroje a zařízení, umožňující zahájení rychlé výroby nezbytných zdravotnických a ochranných pomůcek, využitelných v boji proti epidemii COVID19. Vyhlášení této dotační výzvy velmi vítáme. Je však třeba upozornit na základní úskalí spočívající v povinností příjemce dotace realizovat výběrová řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI u všech nákupů nad 2 miliony Kč. Příprava a realizace takové výběrového řízení zabírá v průměru 2-3 měsíce, čímž se celospolečensky žádoucí efektivita každého projektu zásadně zpožďuje, ne-li vytrácí. Např. cena velkokapacitní 3D tiskárny vhodné pro výrobu respirátorů se pohybuje okolo 13 mil. Kč, tzn. režimu výběrového řízení by taková investice podléhala. Obdobně i další důležité technologie, jak vyplývá z komunikace s výrobci a dodavateli zdravotnických pomůcek.

Dovolujeme si požádat o zrušení povinnosti realizovat výběrová řízení u projektů podpořených v tomto dotačním programu, případně v programech obdobných, tedy bezprostředně reagujících na současnou epidemiologickou situaci (Např. další plánovaný program MPO  Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19). V těchto programech doporučujeme nahradit povinnost výběrových řízení zpětným doložením faktu, že investice byla zrealizována za ceny v místě a čase obvyklé. Tím bude zajištěna požadovaná rychlost potřebných dodávek a výroby.

 

 • GASTRO – upravit předpisy pro provoz restaurací, hotelů, ubytoven, fitness, salony, obchody a další místa, kde dochází k seskupení lidí tak, aby mohli tito podnikatelé co nejdříve své provozy částečně otevřít, ale za přísně regulovaných podmínek a ty postupně uvolňovat podle vývoje nákazy. Jde nám také o to, aby se naši lidé venku nenakazili a nepřinesli to do práce.

 

Požadavky za provozovatele restaurací a hospod:

 • Náhrada mzdy 80 % je dostačující. Rádi bychom nicméně navrhli odpuštění sociálního a zdravotního pojištění po dobu zákazu, či jakkoli omezeného provozu.

 

 • Rádi bychom navrhli odpuštěný nájem v nájemních vztazích se státem, městem, obcí, či státních institucí po dobu trvání nouzového stavu a 50% slevu na nájmu po dobu 6ti měsíců od ukončení opatření. Rádi bychom, aby vláda navrhla stejné opatření i pro soukromou sféru. Pokud to není možné zákonně nařídit, prosíme alespoň o vážný morální apel na privátní pronajímatele po dobu omezení i po ukončení nařízení. Případně bychom navrhli zvážit kompenzace tak, aby provozovatelé v soukromých nájmech měli férové podmínky.

 

 • Navrhujeme schválit novou jednotnou úroveň DPH a udržet jí po dobu 3 let (ve shodě s úvěry Covid). Tuto sníženou sazbu DPH navrhujeme nastolit na úroveň 5 %, po uplynutí doby 3 let zvýšit sazbu daně na 10 %.

 

 • Pro rozjezd oboru by výrazně pomohlo zrušení, či alespoň výrazné navýšení limitů u DPP (dohoda o provedení práce) tak, abychom nebyli tolik omezeni hodinami, či celkovou vyplacenou sazbou. To by mohlo pomoci flexibilitě zaměstnanosti.

 

 • Informovanost ohledně COVID-19 – je třeba vysvětlit, jaký je náš cíl, tj. kdy považujeme šíření infekce za kontrolovatelné a tím pádem omezujeme restrikce.

 

 • Připravit programy podpory růstu ekonomiky v novém období a tyto programy co nejrychleji zavádět do praxe. Tyto programy zaměřit na naše firmy a nelákat sem další zahraniční investory.

 

 • ZAJISTIT NOVÉ PŘEDPISY PRO FUNGOVÁNÍ FIREM A LÉKAŘŮ – je třeba začít urychleně dělat kroky k tomu, aby se začala postupně obnovovat činnost firem. Je třeba zajistit nové předpisy pro fungování firem a jejich vybavení. Státní úřady pokulhávají Hygiena nevydává nové pracovní předpisy ani nevíme, kdy je vydá. Firmy nemají ochranné prostředky a neví, jak je správně používat, žijí v právní nejistotě. Nefunguje spousta důležitých zařízení nutných pro chod podniku – např. lékařské ambulance (vstupní, výstupní prohlídka pro zaměstnance, řešení úrazů ve firmách), notáři to také sami o sobě zavřeli a stát na poště kvůli ověření podpisu ve frontě?

 

 • POSÍLIT APARÁT MPO I MPSV ADMINISTRUJÍCÍ VŠECHNY PODPORY – živnostníci i firmy vezmou všechny možnosti podpor útokem a přijde velká vlna žádostí ke zpracování a mnoha firmám i OSVČ jde o čas.

 

 • OSVČ – někteří nemají elektronický bankovnictví, ale pobočky bank jsou zavřené. Je třeba vytvořit systém, jak je s regulací zpřístupnit.

 

Dokument ke stažení zde:
Návrhy a podněty AMSP ČR


Chytré vzory smluv zdarma na Vzorném právu pro členy AMSP ČR – důležité právní vzory vybrané s ohledem na situaci Covid-19

 

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer Vám přinášíme možnost využívat vybrané vzory smluv na portále Vzorné právo.

Vzorné právo je webová aplikace, která umožňuje jednoduše a správně vytvářet smlouvy, dohody a jiné právní dokumenty a jejich následnou správu. Vzory vytváří specialisté z právní kanceláře PRK Partners, kteří garantují aktuálnost a kvalitu právních dokumentů. Použité technologie umožňují vytvořit si přesný vzor na míru online a bez nutnosti konzultace s právníkem.

Na adrese vzornepravo.cz/amsp najdete vzory zdarma vybrané pro členy AMSP ČR s ohledem na aktuální situaci a dopad na podnikání.

Více informací naleznete zde:
Dopis_clenum_AMSP_Vzorne_pravo_20200326_v3


DESATERO INFORMACÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNÍKŮ ZE TŘETÍCH STÁTŮ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Ministerstvo vnitra připravilo ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy a sociálními partnery aktualizované Desatero k zaměstnávání cizinců.

Soubor ke stažení zde:
Desatero pro zaměstnavatele cizinců_25_3_21hod


SPOUŠTÍME ON-LINE ALTERNATIVNÍ ZASEDÁNÍ PODNIKATELŮ

TAB je mezinárodní společnost, která celosvětově poskytuje podporu v rozvoji malých a středních podniků již celých 30 let. Jelikož ví, že mnozí podnikatelé i mimo jejich členskou základnu se ocitli ve složité situaci, nabízí nyní účast na strukturovaných a profesionálně facilitovaných on-line zasedáních podnikatelů až do odvolání ZDARMA!

Při rezervaci termínu respektujte kategorie firem dle počtu zaměstnanců.

REZERVACE ZDE.

VÍCE INFORMACÍ ZDE


COVID II. startuje v pondělí 30. března 2020

 

Cílová skupina: zejména OSVČ a MSP

Forma: záruka za komerční úvěr od 10 tis. – 15 mil. Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků

Splatnost: 2 roky

Odklad splátek možný až o 12 měsíců

O úvěr žádá klient u SVÉ BANKY, následně ČMZRB poskytuje záruku

Alokace: 5 mld. Kč

Příjem žádostí: od 30. března 2020

Tento program má za cíl usnadnit ve vzniklé mimořádné situaci přístup podnikatelům a malým a středním podnikům k provoznímu financování. Finance z tohoto úvěru mohou využít na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje. S vyřízením úvěru pomohou bankéři na pobočkách nebo specialisté pro podnikatele (očekává se rychlejší a jednodušší administrativa).

Sledujte web ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/


Přímá finanční podpora OSVČ 15.000 Kč měsíčně, COVID II. od 30.3.2020

 

Na TK vlády 26.3.2020 bylo oznámeno následující:

 • Finanční podpora 15.000 Kč měsíčně pro OSVČ s podnikáním na hlavní činnost, které musely uzavřít své provozovny či jim byla znemožněna činnost v souvislosti s opatřením vlády. Výplatu budou zajišťovat finanční úřady. Podmínky budou zveřejněny v pondělí 30.3.2020. Bude provázáno s dávkami v hmotné nouzi MPSV k vyloučení duplicit. Částka se již nebude danit.

 

 • Zákon o spotřebitelském úvěru – schválen záměr zjednodušit zejm. pro OSVČ postižené koronavirovými opatřeními systém splácení úvěrů, a to snížením či odložením splátek.

 

 • Vstřícnost bank – MF jedná se zástupci všech komerčních bank o vydání tzv. bankovního balíčku, ideálně se stejnými podmínkami, který by se týkal možnosti odložení splátek úvěrů o min. 3 měsíce, dále snížení či odpuštění úroků z úvěrů zejm. pro OSVČ a MSP. Čeká se na výsledek jednání bank.

 

 • Insolvence – Ministerstvo spravedlnosti jedná s Českou bankovní asociací a soudy o úpravě insolvenčního zákona ve smyslu požádání o prodloužení oddlužení dlužníků, zároveň se jedná o moratoriu na podávání nových insolvenčních návrhů – čeká se na návrh České bankovní asociace a VŠE v příštím týdnu (bude projednáno ve stavu leg.nouze).

 

 • Exekuce – vyjednává se o možnosti odložení či prodloužení lhůt, zpracovává se návrh formuláře žádosti zejm. pro OSVČ.

 

 • Ošetřovné pro OSVČ – definitivně schváleno vládou ve výši 424,- Kč/den, max. 13.144 Kč/měsíc, pro všechny děti do 13 let bez spodní věkové hranice. Žádat se bude u živnostenských úřadů jednoduchým čestným prohlášením, že manžel/-ka  již nečerpá (elektronicky nebo osobě), a to s platností po celou dobu uzavření škol.

 

 • Kurzarbeit i pro OSVČ se zaměstnanci – OSVČ zaměstnávající další osoby může využít režimu tzv. kurzarbeitu (program Antivirus u MPSV).

 

 • Program COVID II. – příjem žádostí spouští ČMZRB v pondělí 30. března 2020, dostupnější pro OSVČ a mikrofirmy – obdoba COVID (bezúročný úvěr, roční odklad splátek, 2 roky splatnost), jednodušší režim, spodní hranice je již od 10.000 Kč (do 15 mil. Kč), klient žádá u své banky, ČMZRB dává záruku (úhrada úroků).

 

 • Hotely a penziony – uvolnění á la ubytovny či školní zařízení – pro všechny osoby, které budou chtít ubytovat za účelem obchodní či podnikatelské činnosti i cizincům s povolením k pobytu.

 

 • Spojujemecesko.cz – online tržiště pro firmy a podnikatele spuštěné dnes ve spolupráci agentury Czechinvest, Ministerstva zdravotnictví a SP ČR.

 

 • Zemědělci – spuštěna podpora k zajištění potravinové soběstačnosti – skrze PGRLF pro zemědělce, potravináře, lesníky); vyjednává se akceptace dalšího odložení či snížení splátek apod.

 

 • Zdravotní zákon – rozhodnutí vlády spadají pod zákon o ochraně veřejného zdraví, nikoli krizový zákon – vláda chce jasně pomáhat, ale zamezit spekulativním návrhům (viz kauza Diag Human) týkajícím se např. ušlého zisku či náhrady škod. Pandemická krize se týká ochrany zdraví, opatření mohou být vydávána i po skončení nouzového stavu. Krizový stav byly například povodně, kdy byl někomu zabrán majetek (zbourán dům) nebo pracovník poslán na jiné práce, to se v opatřeních k pandemické krizi nečiní.

 

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku–253634/


SEZNAM.CZ nabízí pomoc – nenechame-vas-v-tom.cz

 

Největší český internetový vyhledávač nabízí pomoc českým firmám a živnostníkům, jejichž podnikání bylo nejvíce zasažené koronavirovou nákazou, v podobě zvýhodněné, či bezplatné inzerce, a to v celkové výši 100 mil. Kč. Pro mnoho firem a podnikatelů jsme důležitým obchodním partnerem. Seznam.cz si uvědomuje, že se aktuální koronavirová krize na spoustě jeho klientů podepíše, ať už tím, že jim klesnou tržby, nebo že budou muset i přes pokles příjmů nadále platit své fixní náklady. Proto je chce podpořit v opětovném nastartování jejich byznysu.

Více informací zde:
https://nenechame-vas-v-tom.cz/?utm_source=hp&utm_medium=banner_selfpromo_high&utm_campaign=nenechame_vas_v_tom&utm_content=hp_inarticle


Mapy.cz vám řeknou, jestli jste byli v blízkosti nakaženého koronavirem

 

Mapy.cz oznamují, že vyráží do boje s s COVID-19! Každý tak může pomoci zastavit jeho šíření. Stačí si v aplikaci zapnout sdílení polohy. Aplikace vám pak pošle notifikaci, když vyhodnotí, že jste se ocitli v blízkosti pozitivně testovaného člověka.

Více informací zde:
https://native.seznamzpravy.cz/zastav-covid/


Schváleny všechny návrhy vlády na podporu podnikatelů a živnostníků

 

Další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ ve stavu legislativní nouze připravila vláda, projednala Poslanecká sněmovna a dnes (25.3.2020) schválil i Senát. Očekává se i rychlý podpis prezidenta.

Jedná se především o:odpouštění minimální povinné platby na důchodové pojištění po dobu 6 měsíců pro OSVČ, dále i odvodů na zdravotní pojištění, odložení spuštění závěrečné fáze EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze, Liberační balíček – prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty, zavedení kurzarbeitu, pomoc zemědělcům, úvěr COVID I., program COVID II., ošetřovné pro OSVČ (vyplácení zpětně) – zatím nejsou definitivně schváleny parametry, zrušení poplatků za odesílání zpráv datovou schránkou, programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up.

Více informací zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku–253634/


ONLINE WEBINÁŘE A PREZENTACE ZDARMA V OBDOBÍ KARANTÉNY od MEDIATEL CZ

 

Chceme pomoci a tak spouštíme ZDARMA online webináře, prezentace a workshopy na zajímavá témata, o kterých jsme přesvědčeni, že je můžete využít. A nebo třeba jen při nich přijít na chvíli na jiné myšlenky. Seznam dostupných témat bude postupně narůstat. Věříme, že si vyberete. Stačí se pak jen k příslušnému tématu a času zaregistrovat.

Přehled témat naleznete zde:
https://www.mediatel.cz/webinare-zdarma/


Refresher rozdá malým podnikatelům více než 1 000 000 korun v podobě inzerce zdarma. Dej nám o nich vědět

 

Refresher je vedoucí stránkou pro mladé v Česku a na Slovensku. Je každodenní destinací pro lidi, kteří se zajímají o hudbu, módu, filmy, techniku a přináší to nejzajímavější ze světa a domova. Máte ve svém okolí oblíbenou restauraci či kavárnu, která nemůže plnohodnotně nabízet své služby? Víte o malém rodinném podniku, který živí celou rodinu? Nebo prostě víte o někom, kdo v těchto těžkých časech potřebuje podporu? Řekněte zde o něm a my mu pomůžeme i #DIKYTOBE:

Více informací naleznete zde:
https://refresher.cz/82365-Refresher-rozda-malym-podnikatelum-vice-nez-1-000-000-korun-v-podobe-inzerce-zdarma-Dej-nam-o-nich-vedet


Vláda připravuje další kompenzace pro podnikatele

 

Očekává se, že vláda ve čtvrtek oznámí nové podpory a kompenzace pro firmy, které udržují zaměstnanost a svůj provoz i v krizovém režimu.


Česká exportní banka nabízí exportérům pomoc a zvýhodněné podmínky

 

Jde především o předexportní financování, financování zahraničního odběratele, odkup pohledávek, bankovní záruky.

Více informací naleznete zde:
https://www.ceb.cz/novinky/tiskove-zpravy/ceb-nabizi-exporterum-pomoc-a-zvyhodnene-podminky/


Podpora firem v programu „Antivirus“ -program MPSV na ochranu zaměstnanosti

Vláda schválila 23. 3. 2020 další návrhy ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“. Opatření ochrání další firmy, na které nepřímo dolehly dopady vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Kurzarbeit se vztahuje na firmy ze segmentu výroba, obchod i služby, stejně tak na OSVČ se zaměstnanci.

 

Více informací naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove


PRYMULA k distribuci ochranných pomůcek a nošení respirátorů; chytrá karanténa

 

Na dnešní (24.3.2020) tiskové konferenci uvedl náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog prof. Roman Prymula, že distribuce ochranných pomůcek jde přímo na kraje, kde je stanoven způsob distribuce jednotlivým složkám, avšak není ze strany krajů vždy dodržován – ochranné pomůcky jsou přerozdělovány jinak. Apeloval na kraje a dodržování pravidel a připomněl, že dopravu ochranných pomůcek na kraje zajišťuje stát zdarma.

Dalším tématem bylo nošení respirátorů s ventilem, které prof. Prymula rozhodně nedoporučuje pro širokou veřejnost, protože respirátor sice chrání dotyčnou osobu, která jej nosí, ale naopak umožňuje rozptyl příp. viru při vydechování osobou do okolí. Jednoznačně doporučil jako ideální cestu nošení roušky a s příslušnou péčí o ni.

Představena byla také tzv. chytrá karanténa, což je elektronické trasování kontaktů nakažených lidí přes mobilní operátory či transakce platební kartou. Zmapuje se tak pohyb nakaženého člověka za posledních 5 dní. Přes call centra budou tito lidé pak osloveni, otestováni, příp. izolováni vč. dezinfekce míst, kde se nakažený pohyboval. Bude to znamenat značnou potřebu personálního posílení, kdy vypomůže krajským hygienickým stanicím armáda.


CO JE „VYLOUČENÁ DOBA“?

 

Na základě častých dotazů od řady členů v návaznosti na odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku přinášíme výklad ČSSZ:

Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. „rozmělňován“. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad. Neposouvá se tím ani o půl roku odchod do důchodu, neboť se jedná o pojištěnou dobu.

Zdroj: ČSSZ


DATOVÉ SCHRÁNKY ZDARMA

Uživatelé datových schránek mohou odesílat zprávy do odvolání zdarma.


ZÁKAZ HROMADNÝCH AKCÍ

Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude zákaz hromadných akcích zrušen jako jeden z posledních.


Finance na zvláštní opatření kvůli koronaviru hodlá stát získat půjčováním a prodejem dluhopisů

 

Na koupi státních dluhopisů se ministryně financí  Alena Schillerová už dohodla s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem.

Více informací naleznete zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3066352-penize-sezeneme-treba-dluhopisy-avizuje-schillerova-jejich-nakup-uz-domluvila-s


EET bude pozastavena na dobu nouze a tři měsíce k tomu, rozhodla vláda

 

Vláda v pondělí jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována, uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná sněmovna na mimořádném zasedání.

Více informací naleznete zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3066268-eet-bude-pozastavena-na-dobu-nouze-a-tri-mesice-k-tomu-rozhodla-vlada


Firmy, které uzavřely bez objektivního důvodu, nebudou mít nárok na pomoc od státu

 

Stát proplatí část mzdy pracovníků jen firmám zavřeným kvůli propadu odbytu, chybějícímu materiálu nebo zaměstnancům v karanténě. Podniky, které kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely bez „objektivního důvodu“, na náhradu nebudou mít nárok. V ČT to v pondělí řekl ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Více informací naleznete zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3065930-firmy-ktere-uzavrely-bez-objektivniho-duvodu-nebudou-mit-narok-na-pomoc-od-statu


KURZARBEIT – STÁT FIRMÁM PŘISPĚJE NA MZDY

 

Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, který tak nemusí hradit podpory v nezaměstnanosti. Firma totiž nikoho kvůli omezení produkce nepropustí. Kurzarbeit se vztahuje na firmy ze segmentu výroba, obchod i služby, stejně tak na OSVČ se zaměstnanci.

Více informací naleznete zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3066268-eet-bude-pozastavena-na-dobu-nouze-a-tri-mesice-k-tomu-rozhodla-vlada – ROLUJTE DOLŮ


Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku

 

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2544 korun a na zdravotní pojištění 2352 korun. „Definitivně bude odpuštěno zhruba třicet tisíc korun,“ uvedl vicepremiér Havlíček. Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4896 korun, za šest měsíců je to 29 376 korun.

Více informací naleznete zde:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3066268-eet-bude-pozastavena-na-dobu-nouze-a-tri-mesice-k-tomu-rozhodla-vlada – ROLUJTE DOLŮ


MAKRO pomáhá zachránit české restaurace

 

S gastronomickým průvodcem Restu spouští průběžně aktualizovaný katalog restaurací s možností online objednávky a dovozu

Velkoobchod MAKRO Cash & Carry ČR chce pomoct všem českým restauratérům, kteří byli nuceni uzavřít provoz na základě rozhodnutí vlády. Ve spolupráci s gastronomickým průvodcem Restu spouští pro uživatele možnost prohlédnout si všechny dostupné nabídky restaurací v okolí a prostřednictvím doručovacích služeb si vybraný pokrm objednat a nechat dovézt, případně jej pouze zaplatit a pro objednávku si dojet. Iniciativa má pomoci snížit vysoké finanční ztráty podniků a ulehčit jejich tíživé situaci.

Gastronomický průvodce Restu je mezi uživateli oblíbený jako platforma pro rezervace místa v restauracích a kavárnách. V reakci na novu situaci od 17. března 2020 nabízí komplexní přehled restaurací v okolí, které nabízí jídlo s sebou nebo jeho rozvoz. Do projektu se může zdarma zapojit jakýkoliv gastronomický podnik, který potřebuje v současné situaci rozšířit o nové možnosti provozu. Funkci nyní nabízí 18 % z více než 17 000 registrovaných podniků.

Jakmile se daná restaurace zaregistruje na makro.cz/pomáháme se svou nabídkou, bude mít zákazník možnost objednávku v některých případech zaplatit online přes systém Storyous a jídlo si vyzvednout nebo si ho nechat dovézt prostřednictvím jedné z dovážkových služeb. Lidé najdou na stránce vše, co potřebují – od provozní doby, přes speciální nabídky, kontaktu na restauraci, mapu umístění podniku nebo možnosti rozvozu až po filtry pro snadný výběr.

Za bezpečný provoz a prevenci

MAKRO celým projektem podporuje rovněž iniciativu vlády vedoucí k minimálnímu vycházení. Pro restaurace jde zejména o pomocnou ruku, jak přečkat obtížné období, které by mělo zároveň omezit volný pohyb venku a zmenšit tak riziko potenciální nákazy a přenosu viru. Předávka jídla je pak nastavena bezkontaktně podle nařízených hygienických pravidel.

MAKRO zároveň spouští na svých webových stránkách makro.cz/pomahame sekci s nejdůležitějšími odkazy na státní a obchodní instituce a také speciální nabídku pro všechny gastronomické provozovny. Podnikatelé tam tak snadno a přehledně najdou vše důležité, co potřebují pro přípravu jídla s sebou jako jsou např. krabičky na jídlo nebo přenosné tašky.

 

Více informací naleznete zde:
https://www.makro.cz/pomahame


Úvěr COVID II. – další státní podpora podnikatelům

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravila pro podniky a živnostníky navazující záruční program COVID II. v objemu až 30 mld. korun. I přes snahu podrobně vše vysvětlovat prostřednictvím webových prezentací, elektronických zpravodajů, přímých i nepřímých vystoupení v médiích docházejí do Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) neustále dotazy k možnostem získání jakékoli podpory, která by zmírnila ztráty v souvislosti s uzavřením provozoven či poskytováním služeb. Proto se AMSP ČR rozhodla obrátit se s nejčastějšími dotazy svých členů na generálního ředitele a předsedu představenstva Českomoravské záruční a rozvojové banky, Jiřího Jiráska, který je zároveň členem představenstva AMSP ČR.

Celý rozhovor naleznete zde:
Úvěr COVID II. 


Pozvánka na webinář: Odpovědnost statutárních orgánů (nejen) v době krize

 

Advokátní kancelář elegal pro vás připravila bezplatný seminář na téma „Odpovědnost statutárních orgánů“, který se koná 31. 3. 2020 od 10:00 h.

Současně je také advokátní kanceláří spuštěn projekt Právo v roušce – web, na kterém podnikatelé najdou vzory smluv a dokumentů, které se mohou hodit v současné krizi. Na webu se podílely vybrané advokátní kanceláře.

 

Připojte se 31. 3. v 10:00 na bezplatný webinář

Více informací naleznete zde:

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem od MPSV

 

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem od MPSV ke stažení zde:
Desatero_tabulka


Návrhy AMSP ČR ke kurzarbeitu (stav k 23.3.2020, 12:00 h)

 

Kurzarbeit musí existovat a měli bychom ho mít připraven v “krizové legislativě” tak, abychom jej mohli v případě nutnosti hned použít s lehkou modifikací dle aktuálních podmínek vč. návaznosti na zákoníku práce. V krizi jde o čas.

K navrženému kurzarbeitu máme tyto připomínky:

1. Chybí zastropování shora (to má většina zemí, Dánsko, Německo…). Jde o to, aby stát neplatil 100 tisíc na někoho, kdo v čase hojnosti pobírá 200 tis. měsíčně. To pro přežití nikdo nepotřebuje.

2. Chybí pokrytí spodní hranice. Jde o sociální aspekt u nízkopříjmových, např. dělnických profesí a oborů. Jinými slovy, má-li někdo hrubou mzdu 18 tis. Kč, v čistém je to cca 14,5 tis. Kč, Je při zavedení kurzarbeitu na 60 %, tak je to 8,5 tisíc Kč na měsíc, což třeba s dětmi nejsou schopni ustát. Týká se to v některých oborech řady MSP, kde jsou mzdy nesrovnatelné se velkými korporacemi a v drtivé většině nedosahují ani průměrné mzdy (dnes 36 tis. Kč).

Navrhujeme obecně nekomplikovaný model kurzarbeitu například takto: stát pokryje každé firmě v režimu kurzarbeit minimálně POLOVINU MEDIÁNOVÉ MZDY vč. odvodů (tj. 1/2 z 31 tis. = 15.500 + odvody 5.5 tis. = 21 tis. celkem. Hlavním přínosem je, že nízkopříjmové profese nespadnou na dno chudoby.

Současně navrhujeme horní hranici příspěvku státu zastropovat na určitě sumě (například na průměrné mzdě).

Úkolem kurzarbeitu je pomoci slušně přežít, nikoli zachovat komfort. 

 


Výzva – Potřeby finanční pomoci pro nasazení technologií proti epidemii a následkům COVID-19

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu urgentně žádá o rychlou reakci podnikatelů s odpověďmi na 6 otázek, což poslouží jako základ pro program finanční pomoci firmám s technologiemi využitelnými pro boj s Covid-19 (vč. nemedicínských). Jde o rychlý sběr dat, termín vyplnění je tato neděle 22. 3. 2020, aby MPO mohlo s výsledky již od pondělí pracovat.

https://forms.gle/jZWs5Z6aGQq4fwTu9

Předem moc děkujeme, v případě dotazů se, prosím, obracejte na Jana Kleslu – klesla@mpo.cz


Vicepremiér Havlíček oznámil odpuštění odvodů pro OSVČ a další kompenzace pro firmy

 

Vicepremiér v dnešních (20.3.2020) Událostech oznámil připravované odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ a další kompenzace pro malé, střední i velké firmy. O konkrétní podobě bude o víkendu jednat vláda.


JAK SI FIRMY MOHOU PŮJČOVAT ZAMĚSTNANCE, NÁVOD PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE

 

Podnikům, kterým v těchto dnech chybí zaměstnanci například kvůli karanténě nebo péči o děti, můžou vypomoci lidé z jiných firem, kde pro ně zrovna není dost práce. Umožňuje to české pracovní právo. Uvádíme některé možnosti jako dočasné přidělení zaměstnance podle §43a zákoníku práce. Více informací  ZDE.

 


Vláda rozhodla o kompenzacích

 

Ošetřovné pro živnostníky – bude administrováno u MPO přes Živnostenské úřady, denní dávka 424,- Kč (ca 14.000,- Kč/měsíc), pro děti 6-13 let, OSVČ vyplní jednoduchý formulář, doloží, že má dítě a jeho manžel/-ka nečerpá nemocenskou v zaměstnaneckém vztahu. Doručuje se datovou schránkou nebo osobně na ŽÚ, MPO následně proplácí (začátkem měsíce).

MPSV prodlužuje ošetřovné po dobu mimořádného opatření bez výuky na školách. Návrh výše jde k projednání do Poslanecké sněmovny, nově stanovuje věk dítěte s nárokem na ošetřovné do 13 let, náhrada 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nově platí i pro rodiny a denní stacionáře dotčené rozhodnutím vlády o uzavření objektů (školy, stacionáře apod.). Platí zpětně za každý kalendářní den.

Vláda připravuje podporu ochrany zaměstnanosti (tzv. antvirus), kde přispěje firmám na mzdy k ochraně pracovních míst 1) v případě karantény, kdy zaměstnanec byl v karanténě a čerpal 60 % nemocenskou, kterou mu hradil zaměstnavatel prvních 14 dní – vše bude refundováno zpět zaměstnavateli; 2) všechny firmy, které jsou dotčeny rozhodnutím vlády o uzavření provozů a vyplácí 100 % náhrad mezd zaměstnancům, dostanou zpět od vlády 80 % těchto nákladů. Celkem se toto opatření dotýká ca 100.000 osob, celkové náklady 1,1 mld. Kč.

 


Jak nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona?

 

Podnikatelé nyní čelí bezprecedentním výzvám. Advokátní kancelář Squire Patton Boggs s.r.o.,

se rozhodla připravit na pondělí 23. března 2020 od 10:00 hod. prakticky orientovaný webinář k jednomu z aktuálně zásadních témat: případným nárokům na náhradu škod podle krizového zákona – co by měli podnikatelé vědět a učinit nyní pro zvýšení svých šancí nárokovat kompenzaci vzniklých škod podle krizového zákona?

Tyto nároky mohou existovat vedle režimu záchranných balíčků připravovaných vládou.

Možnost připojit se k webináři je jednoduchá, registrovat se lze pomocí tlačítka RSVP na pozvánce – přihlašovací údaje do webinářové aplikace budou přihlášeným zaslány nejpozději v pondělí ráno. Účast je zdarma.

Příloha ke stažení zde:
Krizový zákon a nároky na náhradu škody_Co udělat nyní


Úvěr COVID pozastaven, připravuje se Úvěr COVID II.

 

ČMZRB dnes, 20. 3. 2020, pozastavila příjem žádostí o Úvěr COVID (přijato 4.000 žádostí). Zároveň ohlásila nový záruční program v objemu 30 mld. Kč, který bude dostupnější pro OSVČ a menší firmy. Jeho spuštění se očekává do 2 týdnů.


EXPORTÉŘI budou moci do odvolání využívat všech služeb vládní agentury CzechTrade bezplatně.

Toto rozhodnutí vlády oznámil vicepremiér Karel Havlíček na večerní tiskové konferenci 19. 3. 2020.


MPO avizuje další program ČMZRB „COVID II“, o který je velký zájem. MF a MPSV připravují odklady odvodů a kompenzace mezd.

 


AMSP ČR vyhlašuje KAMPAŇ NA PODPORU MALÝCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM

 

Video –Kampaň na podporu malých podniků a živnostníků zasažených koronavirem naleznete ZDE.

Více informací naleznete zde:
KAMPAŇ NA PODPORU MALÝCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM


Vzor žádosti o posečkání daně

 

Přinášíme informace k postupu při žádosti o posečkání daně vč. vzoru žádosti – informace z GFŘ.

Více informací vč. vzoru žádosti naleznete zde:
poseckani s dani informace GFŘ a formular


Tipy pro efektivní firemní mobilitu 

 

Naprostá většina firem v ČR využívá ke svému podnikání nějaký vozový park (fleet). Jeho náklady jsou vždy ostře sledovaným ukazatelem a mají významný vliv na konkurenceschopnost firmy a její ziskovost. Častým omylem (nejen) českých firem je, že hledají zdroje úspor vně, tedy při vyjednávání s dodavateli. 80 % zlepšení ekonomiky fleetu se nachází uvnitř firem. Využijte více jak 20letých zkušeností, které vám tímto předáváme.

Více informací naleznete  zde:
Tipy pro efektivní firemní mobilitu


Bezplatná online poradna pro podnikatele

 

Nabízíme k využití bezplatnou online poradu k právním otázkám vyvolaným karanténou a omezeními podnikání a cestování. Zaměřuje se na okruhy, jako jsou vztahy se zaměstnanci, vztahy s dodavateli a odběrateli, vztahy s bankami, cestování do zahraničí atd. Jsou zde otevřeně k dispozici dotazy a odpovědi. Poradna bude postupně doplňována.

 

Sekce pro podnikatele viz:
https://koronavirus.frankbold.org/kategorie/podnikatel/


SOUČASNÁ SITUACE VE FIRMÁCH A NÁVRH OPATŘENÍ AMSP ČR

 

Stav firem:

– firmám klesá poptávka, a to jak v ČR, tak ze zahraničí.
– přejímací technici a inspektoři nemohou nebo nechtějí přijet na přejímky -> firmy nemohou fakturovat, zvažují, zda-li přerušit práci na zakázkách nebo investovat do daných zakázek více svého kapitálu s vysokou mírou nejistoty rychlosti návratu těchto peněz.
– vysoký podíl peněz ve skladových zásobách a v rozpracovanosti, které nikdo nekupuje nebo nemá kdo montovat – mrtvé peníze.
– firmy nemohou nebo nechtějí vysílat své montážní a servisní techniky do zahraničí – nemohou dokončit díla a uvést do provozu, či provést základní servisní úkony specializovaných technologií (nemohou fakturovat).
– firmy začínají mít velké problémy s cashflow – pokles zakázek, druhotná platební neschopnost, rušení stávajících objednávek.
– v některých případech mají firmy vysoké úvěrové zatížení, které nejsou spolu s ostatními povinnými odvody schopny udržet, a to i v krátkodobějším horizontu (např. 4-8 týdnů).
– vývoj kurzů – nákup komodit ze zahraničí je skokově dražší – není promítnuto v cenách tohoto kvartálu/ pololetí.
– komplikovaná a velmi zpožděná logistika jak z Evropy, tak i z Asie – např. dodávky dílů, oceli atd.
– riziko pozdních dodávek na sjednaný termín = riziko penále.
– zahraniční pracovníci nemohou do ČR – oslabení výrobních týmů (strach českých pracovníků, že noví pracovníci ze zahraničí nejsou testováni – nejen na Coronavir – je pravda, že nemají povinnost mít všeobecnou zdravotní prohlídku jako naši pracovníci při nástupu do zaměstnání – mj. zdravotní prohlídky jsou aktuálně zrušeny).
– zákaz cestování – problém s exportem, jeho dalším vývojem, a to nejen v EU, ale pak i těch vzdálenějších destinacích.
– problémy spojené se zavíráním automobilek – dodavatelé a subdodavatelé – nemožnost rychle nahradit jinými zakázkami, když firmy nemohou dělat v zahraničí řádnou akvizici nových zákazníků.
– silná nevole výrobních pracovníků ve vztahu k nevýrobním ohledně home office – „proč já musím jít do práce, když on může být doma“ – problém nejen v ČR, ale i v zahraničí.
– zahraniční dodavatelé zavírají nebo utlumují své provozy – problém s vývozem, uskladněním, skladovacími prostory apod.
– vysoká míra zaměstnanců musí být doma a hlídat děti.
– ve firmách všeobecně panuje panika, lidi hltají každou přefouklou zprávu z médií = roztříštěná a nekorektní informovanost.
– firmy se snaží zavést opatření, ale nemají dostatečné nebo žádné ochranné pomůcky jako respirátor, roušky atd. , s těmito opatřeními jsou spojené vyšší náklady – práce v noci po menších skupinách, aby se zamezilo případnému přenosu apod.
– bezúročné úvěry – pouze omezené řešení – odsun problému splácení do nejisté budoucnosti. Většina firem, se kterými jsme v kontaktu, si daly termín do Velikonoc a soustředí se na to zabezpečit chod do těchto svátků (hlavně cashflow)
– některé firmy vzhledem k poklesu tržeb na 0, mají enormně vysoké náklady na nájmy, personál, mají peníze ve skladových zásobách, další objednané zásoby na cestě – vícenáklady na skladování mimo vlastní firmu. Rychle jim bude docházet likvidita z úspor (a to i u velkých firem).

 

STAVEBNICTVÍ:

– některé stavby se zastavují. Živnostníci nepřišli do práce, mají strach z nákazy a raději zůstávají doma (manželky je nechtějí pustit, aby nenakazili rodinu). Je to tím, že na některých stavbách jsou opatření chabá nebo žádná.
– Zavřené jsou ubytovny. Ta je zásadní rána pro stavebnictví. Jsou dokonce lidé, kteří nemají kde bydlet. Byli formálně někde nahlášeni, ale bydleli na ubytovně. Montéři na některých stavbách pracují 4 hodiny a zbytek je cesta tam a zpátky každý den. Neúnosné, drahé.
– snažíme se provoz udržet, ale je to vyhazování peněz z oken než tvoření hodnot. Tyto stavby určitě budou v mínusu.
– na většině staveb se dostáváme do potíží s dodržením termínu. Řešíme to podle smluv, někde to jde, někde nás investor bude asi tlačit ke snížení ceny – další rána. Podle názoru právníka nemá nárok na náhradu škody, ale platí smluvní pokuty. To zvyšuje nervozitu, nechuť pokračovat. Je to případ od případu. Někdo se nyní tváří, že se dohodneme, někdo striktně trvá na snížení ceny. Nicméně i ta první skupina časem zřejmě obrátí a peníze bude chtít až přejde tento čas solidarity a budou se hledat peníze, kde to půjde. Je to opravdu problém.
– Ještě ve větších potížích jsou v tomto živnostníci, protože ti většinou podepsali GD jejich smlouvy s obrovskými dodatky. Většinou to ani nečetli. Spláčou nad výdělkem. Většina stavebních kapacit stojí na OSVČ. TADY BUDE TŘEBA UDĚLAT NĚJAKOU PRÁVNÍ OCHRANU, PORADENSTVÍ, POMOC. Oni nebudou mít na právníky. Je to otázka, jak moc se na nich generální dodavatelé budou chtít zahojit. Ale s ohledem na to, že stavby fakt nyní již krvácí a oni jsou placení z rozdílu za co nakoupí a prodají, tak se dá očekávat, že po OSVČ budou peníze chtít.
– technické týmy ve firmách nemají co dělat. Zastavují se nabídky na nové stavby, a rozběhnuté ztratily tempo. Některé firmy od zítra zadávají údržbu areálu, ale to je řešení na pár dní.
– efektivita lidí na Home Office je nižší o 30 %. Neumíme to zatím dělat efektivně. Vše předěláváme na bezpapír, ale třeba lidé na stavbách jsou zvyklí na výkresy. Kupujeme parťákům tablety s velkou obrazovkou, ale je to porod.

 

STROJÍRENSTVÍ, SPECIÁLNÍ VÝROBA:

– klesla výkonnost lidí. Mají obavy, co bude. Do práce chodí z důvodu solidarity s firmou, ale bojí se;
– někteří nejlepší odborníci jsou ve vyšším věku. Mají obavy o své zdraví;
– do firmy jezdí dopravci, kteří nám můžou zavléct nákazu. Jezdí i z Itálie, Rakouska….děláme drastická opatření, aby nevylezli z auta, měříme jim teplotu, dezinfikujeme je…ale výsledkem je, že nakládky, skládání trvá 3x déle a všichni stejně mají strach. Každé auto je další nebezpečí a stoupá šance nákazy;
– nemohou k nám jezdit zahraniční přejímací technici. Vyrobené zboží zůstává na skladě a nemůžeme fakturovat. Lepší by bylo zastavit výrobu a nedělat na sklad;
– lidi jsme rozdělili, aby se nepotkávali – tak zní nařízení a logika – ale to vše výrobu prodražuje. Děláme už nyní se ztrátou;
– uvažujeme, že propustíme všechny lidi ve zkušební době. Těžko jsme je sháněli;
– zastavili jsme nábory – a zrovna se nám přihlásili dobří pracovníci, dali výpověď a mají nyní smůlu;
– firma vypadá jak v neděli. V kanceláři nikde nikdo. To je deprimující pro všechny.

 

DOPORUČENÍ:

– vyzvat firmy ke vzájemné výpomoci – nejsou brigádníci na sázení chmele a zeleniny a v jiných oborech nemají práci (cestovky, gastro apod);
– Snížení nebo odsunutí daní, a to včetně záloh – již v běhu;
– prominutí nebo odsunutí povinných odvodů za zaměstnance – řeší se;
– snížení rezervované kapacity odběru energií v závislosti na poklesu potřeby bez sankcí od dodavatelů jako je ČEZ;
– vytvoření pracovních dohod s úřady práce – část mzdy nese úřad práce, část mzdy nese zaměstnavatel, ale nemusí propouštět;
– rychlá podpora investic do technologií (i když to bude na úkor pracovní síle);
– jako podporu cestovnímu ruchu umožnit firmám benefit – finanční příspěvek na domácí rekreaci a uplatnit  jako odečitatelnou položku z daní (podporuje MMR).

Pokud je zřejmé, že stávající situace na Vaší společnost dolehne a krize se Vám nevyhne, pomoci s řešením může specializovaný krizový manager.

Toto je draft poznatků převážně firem do 100 zaměstnanců. Větší firmy začínají mít také problémy s likviditou a zvažují propouštění méně potřebných pracovníků.

 

Co je pro firmy nejdůležitější nyní = v jakém stavu chceme firmy, aby byly po útlumu (po epidemii) + jak toho docílit:

– absolutně šetřit – nevyčerpat cash, kterou bude akutně potřebovat minimálně pak na rozjezd. Pokud není odbyt, pak lidi poslat domů (dovolená, či doufejme, že se vláda k tomu postaví čelem jako i v dalších zemích), nemá smysl vyrábět na sklad nebo dělat nesmysly, stahuje to cash.

Tj. – aby firma po útlumu byla schopna ihned naskočit, tak bude potřebovat zásadně dvě věci: LIDI a CASH. Vše ostatní totiž jakž takž ve firmě zůstává, tj. stroje, zásoby, energie – vše tam je. Pro firmy je tak zásadní udržet si AKCESCHOPNÝ TÝM zaměstnanců a CASH, bez toho nejde káru roztlačit. A poučme se z Německa a krize 2009 – tam přesně toto vláda masivně podpořila a přesně proto se jim podařilo se z krize otřepat jako prvním.

Ad LIDI: někde dělají lidé až 70 % nákladů, v zájmu zachování zaměstnanosti i cashe by tady bylo vhodné se o náklady na lidi podělit (FIRMA a STÁT) => odpustit odvody soc a zdr, a sanovat pobyt zaměstnanců doma (o poměru se bavme). Stát tímto firmě nic nedaruje, stát si tímto kupuje zaměstnanost a funkční ekonomiku po úlumu !!!

Ad CASH:

 • úvěry, nájmy – jak změkčit odčerpávání cash z firmy. Opět – není to o žádné dotaci či daru, jde jen o ROZLOŽENÍ PLATEB V ČASE (natažení a zajištění plynulosti). Tedy optimálně:
 • ÚVĚRY – Banky => pozastavit splatnost úvěrů o 2-3 měsíce a protáhnout o tuto dobu finální splacení úvěrů (musí mediovat stát)
 • NÁJMY – mediace či cokoli jiného, dopad je drtivý, ale podnikatelé jsou na obou stranách (nájemci a pronajímatelé, kteří také mohou být zatíženi úvěry apod.)

Další významnou oblastí k řešení je:

ZASTAVIT SPEKULANTY a EXEKUTORY – v situaci, kdy lidé zůstanou doma na 60% mzdy, tak aby se exekutoři nepřišli hned hojit…. (nařízení vlády, že v nouzovém stavu země neplatí lhůty /prodlužují se lhůty atp…..(?)

Ustanovit expertní skupinu složenou z lidí z univerzit, průmyslu, služeb, zemědělství, kultury, neziskovek, zdravotnictví…která si sedne do nějakého opuštěného hotelu a připraví to pro všechny oblasti během 3 dnů. A může se jít ven s koncepcí a tu porovnávat se skutečným stavem. A dělat systémová opatření. Lehce bychom potom dokázali vše spočítat, naplánovat, změřit.

 

Více informací ke stažení zde:
AMSP ČR-stav a doporučení Coronavir k 18.3.2020


KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A KORONAVIRUS

 

Předkládáme všem podnikatelům velmi cenné rady krizových manažerů, které zpracoval náš kolektivní člen – Česká asociace interim managementu. Cílová skupina: české malé a střední podniky, zejména výrobního charakteru.

Struktura dokumentu:
Nastala krize – Potlačení paniky – Velení – Získávání a přenos informací – Obchod a prodej – Plánování zakázek – Technická příprava – Nákup a zásobování – Logistika – Výroba, kooperace – Expedice – Poprodejní servis, reklamace – Ekonomika, finance – Personalistika – Interní komunikace – Systém řízení jakosti – Externí projekty – Kritická infrastruktura – Externí komunikace, PR – ICT systémy

Dokument ke stažení zde:
200316-CAIM-Krizové řízení a koronavirus


Vláda poskytne firmám a podnikatelům 1 bilion korun

 

Podle dnešních informací vláda uvolní pro firmy a podnikatele postižené dopady koronaviru 1 bilion korun, a to 100 mld. Kč přímo a 900 mld. Kč na záruky. MPSV předkládá zítra (19.3.2020) do vlády návrh na prodloužení placení ošetřovného na celou dobu pandemie, snaha je i o vyšší míru, než je 60 %. Ošetřovné je navrženo nově i pro OSVČ, návrh MPSV je v částce 424 Kč/den, nakonec bude tuto problematiku ale řešit MPO, kde se návrh nyní zpracovává.

MPSV dále předpokládá prominutí penále u přehledů příjmů a výdajů, které předkládají OSVČ měsíc po podání daně z příjmů a dále předpokládá změnu legislativy, a to že by za 3-6/2020 OSVČ neplatili vůbec sociální pojištění. Zítra o tomto návrhu bude jednat vláda a rozhodne buď o odsunutí nebo odpuštění těchto pravidelných plateb.

Očekáváme, že pro OSVČ bude náklady na ošetřovné a příspěvek na úhradu úroku za úvěr kompenzovat ČMZRB skrze programy Záruk, což je jednodušší a rychlejší cesta než bezúročný úvěr COVID.


PROPEA  – produkt na podporu exportérů

 

Vicepremiér Karel Havlíček 18.3.2020 oznámil nový program PROPEA na podporu exportérů spočívající v možnosti najmutí tamní expertní organizace na daném trhu, tzv. „blízkého experta“, který bude v době omezeného cestování našich exportérů po světě placen českým státem. Produkt bude k dispozici pro vybrané země jako např. Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Peru, Čína, Mexiko a další.


Společnost Facebook avizuje pomoc pro malé podniky

 

Facebook oznámil, že přistoupil k vytvoření grantového programu o objemu 100 milionů dolarů, který pomůže 30 000 malým podniků z celého světa. Pro urychlení doporučujeme se zaregistrovat k odběru novinek a sledovat spuštění zde: https://www.facebook.com/business/boost/grants

Více informací ke stažení zde:
Media alert_Facebook_20200317


Ošetřovné prodlouženo, bude i pro OSVČ

 

Premiér Andrej Babiš právě oznámil, že ošetřovné ve výši 60 % základu mzdy pro rodiče dětí do 10 let bude vládním nařízením prodlouženo na dobu trvání epidemie. Pro OSVČ půjde pomoc skrze MPO.


Výzva – Jak doma vyrobit roušku bez šití?

 

Co potřebujete? Papírovou utěrku, papírové kapesníky, gumičky, sešívačku + dezinfekci na ruce.

K ochraně zaměstnanců, podnikatelů i všech občanů doporučujeme nejdostupnější řešení v současné chvíli:
https://www.youtube.com/watch?v=rm_FdCJTWtQ


TECHNOLOGIE PRO BOJ S COVID-19 – BLESKOVÁ VÝZVA!

 

Upozorňujeme na  výzvu EU pro přijímání žádostí o grant na technologie a řešení, které by mohly pomoci v boji s pandemií koronaviru. Jde o výzvu EIC pro SME a startupy a je otevřená i pro nemedicínská řešení, která pomohou například s monitoringem, organizací a podobně. Termín je šibeniční do středy 18. března 2020 do 17:00, ale přihláška není složitá a Ministerstvo průmyslu s CzechInvestem zajistili kapacitu pro konzultaci/pomoc s přihláškou a komunikují napřímo se zadavateli v Bruselu pro případné dotazy a upřesnění.

V případě zájmů se prosím obraťte přímo na Jana Kleslu – e-mail: klesla@mpo.cz , tel.: 773 105 894.

Odkaz na výzvu: https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en


Bezplatná právní poradna pro podnikatele

 

Advokátní kancelář eLegal nabízí právní konzultace zdarma firmám, které se ocitly ve svízelné situaci. Tady najdete podrobnosti.


EGAP připravil balíček opatření pro exportéry zasažené pandemií onemocnění COVID-19

 

Exportní garanční a pojišťovací společnost pro usnadnění sjednání pojištění připravila balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Záměrem balíčku je omezit firmám rizika, zrychlit cash flow a zvýšit pro ně stěžejní dostupnost úvěrů. Podrobné informace naleznete ZDE.


Prohlášení České bankovní asociace o přijetí mimořádného opatření bankami v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů

 

Dne 12. 3. 2020 se prezidium České bankovní asociace shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a OSVČ, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Více informací na webových stránkách ČBA.


Jak efektivně zmírnit dopady pandemie na Váš byznys?

 

Poradí doporučení společnosti Deloitte – home office, finanční hledisko, cash flow, závazky vyplývající ze smluv, klíčová rizika, výzvy spojené s placením daní.

Více informací ke stažení zde:
Deloitte_COVID-19_Jak efektivně zmírnit dopady pandemie na Váš byznys


Česko platí kartou – možné řešení pro Vás?

 

Bezhotovostní způsob platby nyní hýbe společností a usnadňuje podnikatelům kritické období. Zažádejte si o platební terminál zdarma. Naše asociace je součástí projektu Česko platí kartou. Více info zde: https://www.ceskoplatikartou.cz/


Koronavir – jak vykrýt zakázky řemeslníků a dalších živnostníků?

 

Doporučujeme odložit zakázky plánované v bytových jednotkách, rodinných domech, zdravotnických zařízeních, domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou apod. V případě nutnosti provedení ověřit předem, zda budete na pracoviště vpuštěni a zakázku budete moci zrealizovat. Při práci dodržujte zvýšená hygienická opatření. Počítejte s potížemi ohledně oběda a občerstvení. Oslovte na základě nařízení vlády, uzavřené školy či školky, restaurace, jídelny, obchody, kanceláře, hudební kluby, bazény, sportoviště, fitness centra, divadla, kina atd. s nabídkou uvolněných kapacit pro vaše práce v tomto termínu. Můžete tak vyřešit zakázky, které se obvykle plánují na jiné roční období.

(Děkujeme za tyto tipy našim řemeslným cechům!)


Bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele od ČMZRB bude spuštěn už 16. 3. 2020 odpoledne, o 14 dní dříve, než bylo avizováno. Na řadě jsou i OSVČ.

 

MPO společně s ČMZRB oznámili spuštění bezúročného úvěrování firem skrze Úvěr COVID ve výši 0,5 – 15 mil. Kč se splatností 2 roky s odkladem splátek na 1 rok, viz: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/. Připravuje se urychleně i řešení pro nejmenší firmy a OSVČ, a to změnou programů Záruka Expanze a Záruka 2015-2030 pro klienty se zaručovanými úvěry 0-15 mil. Kč (příspěvek na úhradu úroku, který platí své bance a příspěvek kompenzující pro OSVČ karanténu nebo ošetřování člena rodiny). Zároveň ČMZRB chystá změny programů tak, aby ve větší míře podporovaly provozní financování .

Více na www.cmzrb.cz.


SOUPIS DOPORUČENÝCH FIREMNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED KORONAVIREM

 

Podle velikosti firmy a charakteru činnosti vybrat z níže uvedeného relevantní opatření, být raději vždy na straně bezpečnosti, nepodceňovat situaci. Onemocnění 1 člověka způsobí karanténu části/celé firmy.

Ustanovit specialistu – Epidemic manažera – EM (popis pracovní činnosti), který se bude zabývat výhradně kontrolou, navrhováním opatření a realizací všech nařízení, která vyplývají z dokumentů vedení firmy či orgánů státní správy. Zajistit jeho případnou zastupitelnost.

 

1. Omezení vstupu cizích osob do firmy:

 • Zákaz návštěv ve firmě. Vše vyřizovat elektronicky (telekonference, e-mail, telefon…). Výjimku povoluje pověřený člen představenstva a eviduje Epidemic manažer (EM) a recepce/vrátnice.
 • Pro mimořádné návštěvy je vyhrazena jedna zasedací místnost co nejblíže u vchodu se speciálním dezinfekčním režimem. Každý zaměstnanec bude mít při jednání s návštěvou cizího člověka roušku, dezinfekci rukou. Roušku i návštěvník.
 • Po každé návštěvě místnost dezinfikovat.
 • O návštěvách vést přesný přehled.
 • Každý návštěvník před návštěvou pošle elektronicky prohlášení o pobytu v rizikových oblastech, povinné karanténě, zdravotních obtížích
 • Firemní projekt manažeři se mohou stýkat s klienty jenom ve výjimečných případech a vždy s rouškou.
 • Zákaz osobního kontaktu firemních obchodníků s klienty. Vše domlouvat vzdáleně. Platí, že opatření proti epidemii mají přednost před obratem společnosti.

 

2. Snížení počtu pracovníků v areálu:

 • Všichni technici, kteří nejsou vázáni na výrobu, přechází na Home Office.
 • Pravidla pro Home Office – zvláštní dokument.
 • Projekt manažeři a obchodní manažeři – Home Office.
 • Pro konzultační schůzky vyhrazena jedna zasedačka co nejblíže vchodu s mimořádným dezinfekčním režimem.
 • Všem na Home Office je zakázán vstup do areálu, kromě vyhrazené místnosti.
 • Návštěvu konzultační místnosti je třeba dopředu hlásit členům představenstva a EM. Bez schválení není možné ani do této místnosti vstoupit.
 • Účetní – práce z domu, Home Office.
 • IT – zajistit pro všechny na Home Office vybavení a připojení. Kontrola kvality. Školení, vzdělávání našich lidí.
 • Výjimky navrhuje ředitel, schvaluje představenstvo, eviduje EM.
 • Zákaz kouření v celém areálu.

 

3. Zabránit míchání pracovních kolektivů a omezit styk lidí v areálu:

 • Zastupitelnost: rozdělit klíčové týmy na A a B s tím, že tým A pracuje ve firmě a tým B je doma se 100% náhradou a čeká na zavolání. V případě karantény v týmu A nastupuje tým B a není zcela ochromena firma.
 • Výrobní provozy rozdělit do sekcí a označit sekce viditelně. Pracovníky v sekcích označit odlišnou barevnou páskou na rukávu.
 • Každé výrobní sekci určit, kam v areálu může chodit. Do jiných částí areálu vstup zakázat.
 • Pracovním skupinám v jednotlivých sekcích odlišit časově příchod do práce – tzn. s cílem nepotkávat jiné lidi v jídelně, při vstupu do areálu, v šatně, při odchodu. Dodržování pracovní doby je nezbytné.
 • Organizovat přestávky tak, aby se nepotkaly pracovní skupiny.
 • Pohyb v areálu omezit i pro THP a management.
 • Zákaz společných porad. Vše řešit elektronicky a individuálně.
 • Speciální pomoc a podpora montérům v terénu. Zákaz jejich vstupu do areálu s výjimkou určeného prostoru.
 • V případě dobrého počasí přemístit společné setkání do prostor venkovních určených pro práci.
 • Venkovní prostory na terasách vybavit dezinfekcí a pro pracovní činnost.

 

4. Omezit provoz kantýny, společných kuchyněk, jídelních koutů:

 • Nejlepší stravování je stravování z jídla dobře upraveného a doneseného z domova.
 • Kantýna – přechod na balené porce jídla. Zákaz výdeje jídla z várnic na talíře.
 • Každý pracovník bude mít svůj vlastní příbor a jídelní nádobí. Určit místa pro umývání nádobí ve firmě. Dokonalé umytí až doma.
 • Žádné soukromé nádobí, hrnky, ve společných skříňkách a prostorech. Vše uložené u pracovníka v jeho stole či skříňce.
 • Příbory v kantýně – balené po jednom kusu v ubrousku. Postupně doplňovat.
 • Žádná volná dochucovadla k dispozici.
 • Veškerou výzdobu a doplňky zrušit z důvodu dokonalého čištění provozu.
 • Ve výrobních zónách vybudovat nové jídelní kouty s možností ohřátí doneseného jídla a možností umytí nádobí. V každém koutě lednice pro uložení doneseného jídla.
 • Uložení jídla v lednici pouze ve vlastních hermeticky uzavřených a jménem označených boxech. Lednice každý den dezinfikovat. Zbytky jídel odstranit.
 • V jídelních koutech umístit kontejnery na zbytky jídla a komunální odpad.
 • Na dílnách a v provoze, kde to lze, nainstalovat výdejní automaty na občerstvení (sladkosti, potravinové doplňky, bagety). Platby pouze kartou.
 • Každé použití společného předmětu – držadla konvice, trouba, lednice … po sobě otřít dezinfekčním ubrouskem.
 • Po každém použití jídelního koutu skupinou je nutná 10minutová dezinfekce úklidovou firmou/určeným pracovníkem.
 • Prostředky na mytí a dezinfekci rukou mít k dispozici před vstupem do jídelního koutu.
 • Povinné mytí a rukou a dezinfekce před jídlem pro každého.
 • Prodloužení placené doby na oběd o 10 minut.

 

5. Mimořádná hygienická opatření:

 • Ustanovení funkce Epidemic manažer. Popis pracovní činnosti. Striktní kontrola speciálního režimu ve firmě.
 • Zvýšení závazku úklidové firmy o 100 %. Prodloužení doby pobytu na dvojnásobný čas a specifikace nových činností.
 • Odstranění všech tiskovin, vizitek a organizérů ze stolu z důvodu provádění dokonalého úklidu.
 • Přechod na bezpapírovou digitální kancelář. Žádné kolování dokumentů ke schvalování. Zpracovat bezodkladně k tomu směrnici – manažeři.
 • Na smlouvách jenom jeden podpis oprávněné osoby, bez parafování. Schválení smluv, dokladů a dokumentů digitálně.
 • Každý vstupující do areálu (zaměstnanec, návštěva), musí mít u EM uložené prohlášení o pobytu a zdravotním stavu).
 • Každému vstupujícímu změřit teplotu.
 • Každý vstupující si dezinfikuje ruce podle návodu.
 • Všechny toalety jsou vybavené návody na mytí rukou a dezinfekcí. Povinnost používat.
 • Odstranění všech předmětů z toalet, společných prostor a chodeb tak, aby mohla být denně prováděna dezinfekce celých ploch.
 • Generální úklid všech výrobních prostor ihned. Úklid provádět na denní bázi na konci směny. Označení všech prostor zodpovědnými pracovníky za daný prostor. Kontrola úklidu na denní bázi.
 • Úklidová firma nesmí působit jako přenašeč nákazy mezi jednotlivými sekcemi areálu – rozdělit úklid areálu mezi konkrétní pracovníky a nestřídat je.
 • Po celou pracovní dobu v areálu nechat pracovat podle daného postupu uklízecí tým, který neustále udržuje dezinfikované hlavní koridory, společně prostory, toalety. Dezinfekce všech klik.
 • Nahrazení mechanických dveří u hlavních vstupů elektrickými na senzor.
 • Vybavit každého zaměstnance dezinfekčním a ochranným balíčkem. Specifikace a doplňování podle jednotlivých pozic.
 • Povinnost všech pracovnků čistit své pracovní nástroje a nářadí (platí i pro počítače, tiskárny…). Denně po skončení práce, ale i v průběhu.
 • Všechna pracoviště vybavit hygienickými ubrousky, dezinfekcí vč. doplňování.
 • Nepoužívat na toaletách elektrické vysoušeče rukou. Nahradit papírovými ručníky na jedno použití.
 • Vyčistit vzduchotechniku odbornou firmou v celém areálu.
 • Dezinfekce firemních vozidel dle stanoveného režimu. Zajišťuje údržba. Nákup čističe s ozonem.
 • Zajistit čističky vzduchu do určených prostor, zasedaček.

 

6. Zdravotní reporting zaměstnanců:

 • V případě změny zdravotních poměrů u zaměstnance (zdravotní potíže, podezření z nákazy u zaměstnance nebo kohokoliv z okolí, návštěva společné akce, kde hrozí přenos nákazy…) je třeba zůstat doma, kontaktovat nadřízeného a další pracovní postup s ním konzultovat. Toto platí i pro zaměstnance na Home Office.
 • EM zpracuje každý den report pro vedení firmy o vývoji u zaměstnanců a nejbližších subdodavatelů.
 • Na všechna pracoviště je zaveden informační panel (nástěnka/obrazovka), kde jsou pracovníci aktuálně informováni o novinkách a plánech.
 • Každý zaměstnanec je zapojen do informačního sms systému, aby mohl dostat urgentní zprávy a doporučení.
 • Každý zaměstnanec ví, kam má volat v případě zdravotních komplikací a jak má postupovat. Každý zaměstnanec obdrží brožuru o koronaviru.
 • Každý zaměstnanec ví, kde se může ve firmě zeptat a konzultovat svoje potíže, návrhy, nedorozumění.
 • V celém areálu odstranit zbytečné staré pokyny a nahradit je novými. Pokyny okolo C-19 musí mít stejnou grafiku.

 

7. Obecné:

 • Porušení jakékoliv zásady je bráno jako hrubé porušení pracovní kázně se všemi důsledky.
 • Nezavádění neprodleně všech opatření zodpovědnými manažery a nedostatečná kontrola těchto opatření je také hrubé porušení pracovní kázně.
 • Manažeři mají za úkol stále sledovat vývoj situace a podle toho provádět opatření, podávat hlášení.
 • Pro všechny zaměstnance platí, že ochrana zdraví je jejich vlastní starostí a z toho vyplývá i povinnost hlásit porušování těchto opatření a navrhovat jejich vylepšování.
 • Dle možností firmy zajistit pracovníkům příspěvek na potravinové zdravotní doplňky ve výši 200,-Kč měsíčně.
 • Platí, že lépe je hygienická opatření přehánět než jakkoliv podceňovat. Nechránit zdraví jenom svoje, ale i zdraví lidí okolo sebe.
 • Situaci zvládneme jenom ve spolupráci, v úctě jednoho k druhému, a ne v izolaci.
 • Myslet, myslet, myslet!

 

Update verze z 14.3.2020

 

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

 

SOUPIS DOPORUČENÝCH FIREMNÍCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED KORONAVIREM ke stažení zde:
COVID-19 opatření 15.3.2020


Úvěr COVID – klíčové body postupu poskytování zvýhodněných úvěrů:
FAQ_covid


 

MPO od 14.3.2020 spouští informační linku na tel.: 224 854 444 – v kontextu s koronavirem + zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi.

Praha, 14.3.2020 – V návaznosti na noční vládní usnesení k obchodům a restauracím MPO spustilo informační linku pro veřejnost. A na www.businessinfo.cz postupně zveřejňuje otázky a odpovědi.

Více info zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/224-854-444-je-informacni-linka-mpo-v-kontextu-s-koronavirem–253478/

Otázky a odpovědi na portálu MPO BusinessInfo.cz zde:
https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

Brožura od CEE Attorneys s.r.o., advokátní kanceláře ke stažení zde:
Koronavirus


V pondělí 9. března 2020 byl vládou schválen národní program Úvěr COVID. Cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Dne 13.3.2020 zveřejnila ČMZRB předběžnou výzvu k tomuto programu s bližšími informacemi, pro koho je určen a za jakých podmínek lze toto financování získat.

 Více informací zde:
https://www.cmzrb.cz/zverejnili-jsme-predbeznou-vyzvu-s-blizsimi-informacemi-k-uveru-covid/


Ministerstvo financí v řádu dnů představí liberační balíček

AMSP ČR se 13. 3. 2020 zúčastnila jednání pracovní skupina na Ministerstvu financí k opatřením, která se budou týkat dopadů na podnikatele v souvislosti s koronavirem.

Jde zejména o:

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem.
 • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
 • Bude možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné 75% prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.
 • V souvislosti s 3. a 4. vlnou EET bude Finanční a Celní správa při kontrolní činnosti postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. Podnikatelé dotčení koronavirem se např. nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas.

 

Bližší informace zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-v-radu-dnu-predstav-37832


 

V souvislosti se šířením koronaviru Evropou jsme si Vám dovolili připravit několik preventivních doporučení ze zkušeností členských firem. Nemáme zatím žádné instrukce ze strany státu, nechceme vůbec šířit paniku, ale kdo je připraven, není překvapen. Je třeba bez odkladu řešit prevenci a připravit firmy provozně. Panika vzniká, pokud lidé nejsou informováni a ponecháni svému osudu.

 1. Omezení konzumace jídla ve velkých skupinách.
 2. Do odvolání zajistit obědy pouze hygienicky zabalené, aby se vyloučila možnost kontaminace při vydávání ve společné kantýně. Zaměstnancům dát k dispozici hygienicky zabalené příbory.
 3. Všechna oddělení vybavit čistícími ubrousky na PC a klávesnice. Všichni mají povinnost si denně čistit klávesnice a PC.
 4. Kuchyňky – z kuchyněk si všichni odnesou své soukromé nádobí a uschovají si ve svých stolech.
 5. Úklid pracovních ploch – všichni zaměstnanci si uklidí své pracovní plochy, které budou maximálně vyklizené. Všechny papíry, vizitky a ostatní vybavení bude uklizeno v šuplících a ve stolech, aby bylo možno provádět co nejlepší úklid a dezinfekci.
 6. Omezit návštěvy do firmy – dodavatelé úplně, zákazníci – na schválení vedení / ředitelů divizí apod. dle organizačního schématu konkrétní firmy. Veškeré schůzky realizovat přes Skype.
 7. Šatny muži – vyklidit police, které nejsou uzavřené. Všechny věci uskladnit do odvolání ve skříňkách.
 8. Šatny ženy –  veškerou svou kosmetiku mít zavřenou ve skříňce.
 9. Zákaz kouření v celém areálu firmy z důvodů shlukování se ve skupinách.
 10. Zaměstnanci vybraných divizí nebudou do práce chodit přes centrální recepci v hlavní budově a budou využívat vchody přímo pro svoje budovy.
 11. Pomoc a podpora montérům v terénu. Vybavit je hygienickými balíčky na cesty (dezinfekce rukou, dezinfekční jednorázové ubrousky, roušky, vitamíny). Požádat montéry, aby omezili co nejvíce kontakt s lidmi z firmy při cestách na centrálu firmy a do poboček firmy pro zamezení případnému šíření na obě strany.
 12. V okamžiku, kdy se použijí spotřebiče ve společných kuchyňkách, vždy se otřou dezinfekčními ubrousky.
 13. Všem zaměstnancům dát příspěvek 200 Kč na nákup vitaminových a potravinových doplňků pro zvýšení obranyschopnosti organismu.
 14. Na WC vypnout vysoušeče rukou. Odstranit papírové kapesníky a veškerou kosmetiku. Nechat pouze mýdlo, dezinfekce, dezinfekční ubrousky a papírové ručníky.
 15. Zajistit celodenní úklid firmy úklidovou firmou – dezinfekce celé firmy.
 16. Určit Koronavirus managera – pracovní náplň: kontrola plnění úkolů a opatření ze zápisů na téma Koronavirus. Zavedení nových opatření.
 17. Rozmístění dezinfekce do prostor – vrátnice, šatny, prostory výroby, kuchyňky, zasedačky. Na WC budou dávkovače vyměněny.
 18. Vybavit menší kanceláře s velkou fluktuací lidí čističkami vzduchu.
 19. Zasedací místnosti – kompletně uklidit, vyhodit staré čisticí prostředky na tabule a dodat nové. Doplnit dezinfekci na ruce.
 20.  Kantýna:
  a) eliminovat dodávku nezataveného jídla od externích dodavatelů;
  b) obsluha kantýny bude do odvolání povinně nosit ochrannou roušku a rukavice;
  c) z pultu odstranit ovoce i pečivo;
  d)  vitamíny budou k dispozici pouze na vydání obsluhou kantýny;
  e)  z kantýny odstranit veškerou výzdobu, květiny, ze stolů odstranit solničky a pepřenky. Nakoupit balený pepř a sůl, které budou vydávány obsluhou kantýny;
  f)  odstranit kelímky;
  g)  k terminálu na objednávání obědů doplnit dezinfekční ubrousky;
  h)  vyčistit varnou konvici v kantýně;
  ch) na vstupní dveře do kantýny instalovat ceduli: zákaz vstupu osobám, které nebyly dezinfikovány.
 21. Vyčistit vzduchotechniku v celé firmě – odbornou firmou – zajistit dezinfekci, vyměnit filtry ve vzduchotechnice.
 22. Telefonní budky – vyvěsit cedule: pokud možno nepoužívat.
 23. Veškerá opatření zavést současně i na pobočkách – zodpovědnost mají vedoucí poboček.
 24. Na pobočkách omezit chození do restaurací.
 25. Nakoupit čističky mobilních telefonů.
 26. Tisk letáků na vchody – oddělit zaměstnance co nejvíce od sebe.
 27. Se strážní službou domluvit otevření recepce už od 6.00 h.
 28. Zjistit možnosti automatického otevírání dveří a antibakteriální kliky.
 29. Svačiny a nákupy sjednávat na základě objednávek asistentky, kantýna poté předá v krabici pod páskou, aby nedošlo ke styku zaměstnanců jiných divizí.
 30. Nákup bezkontaktního automatického lisu na citrusy.
 31. Provozy vybavit novými mikrovlnnými troubami.
 32. Oddělit partie při obědě – možnosti: stan na terase, výhřevná tělesa na terasu.
 33. Zásobování kávou pro lidi z určitých provozů.
 34. Dokoupit teploměry na pobočky.
 35. Omezit přístup montérů do budovy, předávání zakázek přes Skype, elektronicky, složky realizací, výkresy…
 36. Každý zaměstnanec dostane hygienický balíček – rouška, dezinfekční ubrousky a gely.
 37. Vytipovat zaměstnance na home office – s tím, že budou chodit do práce pouze max. 2x týdně.
 38. Rozdělit montéry na pevné týmy, netočit lidi v autech, pevné týmy do odvolání.
 39. Dezinfikovat auta, vybavit auta dezinfekcí.
 40. Vyvíječ ozónu – dezinfekce vozů.
 41. Zajistit komunikaci uvnitř firmy pro případy nouze, přes soukromé kanály – SMS brána a Mailchimp.
 42. Využít vlastní aplikace pro okamžitou informovanost všech zaměstnanců skrze mobilní telefony.
 43. Zajistit informovanost zaměstnanců o aktualitách a nových nařízení, včetně výrob, prostřednictvím nových informačních monitorů.
 44. Dezinfikovat myčky nádobí.
 45. Recepční se bude při příchodu každého hosta povinně ptát, zda nebyl v posledních 14 dnech v rizikové oblasti. Ty, co byli, nevpustí. Ostatní bude upozorňovat na povinnost dezinfikování rukou, která bude pro vstup podmínkou.
 46. HR zajistí informace o: Počtu osob, které jsou momentálně na dovolené a kde. Vedoucí pracovníci budou informovat HR o dovolených svých podřízených, do jaké jedou oblasti, přes jaké dopravní uzly budou cestovat atd. HR poté po jejich návratu bude řešit, jak postupovat a počtu osob, která jsou v domácí karanténě nebo dohodne Home.
 47. Zvážit prodlužování smluv lidem ve zkušební době.
 48. Revidovat finanční zdroje – banka, zásoby, pohledávky.
 49. Odložit školení.
 50. Zajistit na ubytovnách nový hygienický režim.
 51. Naplánovat pro případ karantény režim pro ostrahu majetku a služební vozy.
 52. Předat všem zaměstnancům základní info o postupu, pokud se necítí dobře. Předat kontakty na příslušné hygienické stanice a postup.
 53. Informovat zaměstnance, že firma se cíleně připravuje, má plán. Nedostatek informací způsobuje paniku. 

 

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

 

Postupně se určitě objeví ještě další informace z jiných zdrojů (média, lékaři apod.), ale prozatím poskytujeme alespoň výše uvedené doporučení. Oficiálním dopisem ze dne 25.2.2020 jsme oslovili předsedu vlády Andreje Babiše, vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se žádostí k vyjádření o plánovaném postupu vlády pro případ, kdyby bylo třeba přistoupit ke krizovým opatřením. O řešení dopadů na MSP a živnostníky vedeme intenzivní jednání s vládou. Průběžně Vás budeme informovat.


AMSP ČR v souvislosti s dopady koronaviru na podnikatele prosazuje:

 • Kompenzace mezd a odvodů prvních 14 dnů;
 • Ošetřovné i pro OSVČ;
 • Bezúročné provozní úvěry s odkladem splátek a s možností prolongace a případného navýšení, pokud bude z důvodu karantény či navazujících opatření v důsledku koronaviru podstatně omezen;
 • Apelujeme na vládu a banky ohledně vstřícnosti bank při neplnění úvěrových kovenantů podnikateli a firmami v důsledku těchto opatření, kompenzace úroků z prodlení;
 • Odklad plateb DPH;
 • Odklad plateb za energie a plyn, kompenzace části úroků z prodlení;
 • Zejména pro OSVČ a mikrofirmy kompenzace snížením odvodů na sociální pojištění, u OSVČ snížení záloh pojistného na důchodové pojištění + příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

AMSP ČR VYZÝVÁ FIRMY A PODNIKATELE K MAXIMÁLNÍM OPATŘENÍM V OBLASTI PREVENCE VE FIRMÁCH A DODRŽOVÁNÍ VŠECH NAŘÍZENÍ.

V souvislosti s celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19 uvádíme přehled doporučených zdrojů informací:

Vláda České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní zdravotní ústav

Kontakty na krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Další informace viz aktuality na webu: 
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/
http://amsp.cz/v-sobotu-navrh-amsp-cr-na-mpo-v-pondeli-zverejneno-konkretni-opatreni-koronavir/
http://amsp.cz/nahrada-nemocenske-v-dusledku-covid-19-statem-amsp-cr-jedna-intenzivne-s-mpo-o-moznych-kompenzacich-pro-podnikatele/

Praktická příručka pro zaměstnavatele od Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.:
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/shownews.page?News=en/czech-republic/cz/Koronavirus_prakticka_prirucka_pro_zamestnavatele

 

Vaše AMSP ČR

Příspěvek ke stažení zde:
Jak připravit firmu na koronavirX