Kontaktní linka pro české firmy podnikající na Ukrajině

Kontaktní linka pro české firmy podnikající na Ukrajině

Od dnešních 8:00 hod je „Kontaktní linka pro české firmy podnikající na Ukrajině“ plně funkční na zelené lince 800 133 331, které dříve sloužilo jako Zelená linka pro export, v pracovní dny v rozmezí 8:00 – 16:00. Provoz Zelené linky pro export bude obnoven po utišení situace na Ukrajině.

Zřízení bezplatné linky je společnou iniciativou MPO, MZV, CzechTrade, ČEB, EGAP se zapojením SP ČR, HK ČR, AMSP ČR, Komory SNS a je výzvou pro české podnikatelské subjekty operující na Ukrajině, které se v souvislosti s tamními aktuálními událostmi dostaly do problémů, nevědí si v dané situaci rady, potřebují poradit či pomoc. Uvedené organizace se pak společnými silami operativně pokusí navrhnout firmám vhodné řešení jejich problému a doporučit nejvhodnější postup k jeho dosažení.

„Kontaktní linka pro české firmy podnikající na Ukrajině“ je administrovaná agenturou CzechTrade.X