Kulatý stůl k výsledkům průzkumu o názorech podnikatelů na platební morálku v B2B sektoru

Kulatý stůl k výsledkům průzkumu o názorech podnikatelů na platební morálku v B2B sektoru

Kulatý stůl za účasti médií pořádá AMSP ČR ve čtvrtek 19.8.2010 od 10:00 h v hotelu Jalta, Václavské nám. 45,
Praha 1. Prezentovány budou výsledky aktuálního průzkumu, ve kterém se k tématu platební morálky vyjádřilo 506
majitelů či jednatelů malých a středních firem s 5-250 zaměstnanci z oborů průmysl, stavebnictví, služby a
zemědělství z celé České republiky. Respondenti byli vybíráni v souladu s metodologií ČSÚ. Průzkum se
zaměřil na názory a zkušenosti podnikatelů, zahrnuty byly pouze firmy, jejichž koncovými zákazníky jsou jiné firmy,
nikoli spotřebitelé (tzv. B2B sektor). Průzkum realizovala agentura na výzkum trhu Aspectio a.s.

Téma:

Je platební morálka soukromého sektoru horší než   veřejného?

Jaký je nejčastěji uváděný projev platební neschopnosti?

Ověřují si firmy bonitu a solventnost svého obchodního partnera?

Ve kterých sektorech je nejsilněji vnímáno navýšení pohledávek po splatnosti?

Jak platební morálku posuzují banky?

Umí malé a střední podniky pracovat s pohledávkami?

 

Vystupující u kulatého stolu:

  • AMSP ČR – Břetislav Ošťádal, předseda
  • AMSP ČR – Karel Havlíček, místopředseda (moderování)
  • Ministerstvo financí – zástupce
  • Coface Czech – Radek Laštovička, ředitel
  • Český statistický úřad – Josef Vlášek, vrchní ředitel sekce produkčních statistik
  • Česká bankovní asociace – Josef Tauber, výkonný ředitel

 

Podnikatelské publikum může vznášet dotazy na účastníky kulatého stolu v rámci řízené diskuse. Účast na akci je
bezplatná.

 

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, přihlášku.  X