Legislativa

Číslo předpisu/zákonaNázev předpisu/zákonaNavrhovaná změna Stanovisko AMSP ČRDatum odesláníDokumenty/přílohy
223/1995 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka10. 12. 2018
110/1997 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 10/1997 Sb., o potravinách atabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyzásadní připomínka7. 12. 2018
bez číslaNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelůbez připomínekbez připomínek28. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o ochran oznamovatelůzásadní připomínka28. 11. 2018
26/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast soutok Tvrdonicko.bez připomínekbez připomínek28. 11. 2018
bez čísla Návrh vyhlášky, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná aslfatová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadembez připomínekbez připomínek16. 11. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)bez připomínekbez připomínek30. 10. 2018
bez číslaZpráva o životním prostředí České republiky 2017bez připomínekbez připomínek25. 10. 2018
298/2014 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisůbez připomínekbez připomínek24. 10. 2018
244/2016 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistikybez připomínekbez připomínek19. 10. 2018
bez číslaNávrh zákona o lobbováníbez připomínekbez připomínek4. 10. 2018
522/2005 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisůbez připomínekbez připomínek20. 9. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bez připomínekbez připomínek20. 9. 2018
311/2006 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka20. 9. 2018
bez číslaNávrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporůbez připomínekbez připomínek20. 9. 2018
262/2006 Sb. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyZásadní připomínka
Připomínkové řízení ukončeno 14. 9. 2018, vypořádání připomínek proběhlo z části, pak následovalo jednání se sociálními partnery, nejsou jednoznačné závěry
14. 9. 2018
bez číslaZpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2017bez připomínekbez připomínek23. 8. 2018
bez číslaNárodní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 - 2023bez připomínekAMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu9. 8. 2018
bez číslaZpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017Bez připomínekAMSP ČR uplatnila připomínky při tvorbě materiálu3. 8. 2018
194/2009 Sb.Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisůbez připomínekbez připomínek11. 7. 2018
378/2007 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - lékový záznam pacientabez připomínekbez připomínek2. 7. 2018
361/2007 Sb.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Cb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisůbez připomínekbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamubez připomínekbez připomínek13. 6. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínek bez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínekbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
bez číslaNávrh zákona o bezpečnostní činnosti a o změně souvisejících zákonůbez připomínekbez připomínek28. 5. 2018
112/2016 Sb.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisůzásadní připomínka viz přílohy.25. 4. 2018
X