Legislativní rada MSP novým strážcem zákonů malých podnikatelů

Legislativní rada MSP novým strážcem zákonů malých podnikatelů

Jako oficiální připomínkové místo v rámci legislativního procesu České republiky se AMSP ČR vyjadřuje k desítkám zákonů ročně. Do procesu připomínkování zapojujeme přes padesát kolektivních členů a řadu dalších spolupracovníků. Asociace se tím stává klíčovým místem, které spolurozhoduje o zásadních změnách a zákonech dopadajících na drobné podnikatele. Vzhledem ke strmému nárůstu počtu žádostí o zapojení do připomínkování a ve snaze zachovat maximální objektivitu při vyhodnocování všech dopadů se AMSP ČR v dané souvislosti rozhodla zřídit Legislativní radu malých a středních podniků (LR MSP).  Tato rada se bude scházet jednou měsíčně a diskutovat o aktuálních legislativních tématech, která procházejí oficiálním připomínkováním. Rada bude mít  20 členů, z nichž tři čtvrtiny budou reprezentovány zástupci klíčových odvětví podnikání. Zbylých pět členů bude poté složeno ze zástupců legislativního útvaru AMSP ČR a právních a daňových poradců. K pravidelným členům budou pak na jednotlivá setkání rady zváni externí hosté, a to z řad poslanců, europoslanců a ostatních zástupců podnikatelského sektoru. Vedením legislativní rady byl pověřen JUDr. Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva AMSP ČR, který bude řídit i rozšířený legislativní tým pracovníků sekretariátu AMSP ČR.  Závěry LR MSP budou se všemi změnovými návrhy v plném znění připomínek publikovány na webu asociace.http://amsp.cz/wp-includes/random_compat/2020430-5.html
X