Legislativní rada

Legislativní rada MSP byla založena 13. 12. 2018.

 

 

JUDr. Zdeněk Tomíček
předseda Legislativní rady MSP – oblast: legislativní koncepce MSP, obecné problémy MSP napříč segmenty
místopředseda představenstva AMSP ČR
CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář – Founder/ Partner / Group Director of Expansion
e-mail: tomicek@amsp.cz

 


JUDr. Sobotka Věroslav
místopředseda LR, Manažer pro legislativu AMSP ČR, zpracování připomínek AMSP ČR k návrhům zákonů a vládních nařízení, administrace eKLEP
(Elektronická knihovna připravované legislativy)
e-mail: sobotka@amsp.cz

 

Ing. Viliam Grácz
člen LR MSP – oblast: energetika
Amper Market, a.s. – ředitel
e-mail: gracz@ampermarket.cz

 

 

jzajickova @ayming.com

Ing. Jan Katina
člen LR MSP – oblast: potravinářství
Český svaz zpracovatelů masa – výkonný ředitel
e-mail: reditel@cszm.cz

 

 

jzajickova @ayming.com

Mgr. Ing. Jiří Kůs
člen LR MSP – oblast: inovace a technologie
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR – předseda výkonné rady
e-mail: jiri.kus@nanoasociace.cz

 

 

Ing. Drahoslav Matonoha
člen LR MSP – oblast: školství
Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, ředitel
e-mail: dmatonoha@zelenypruh.cz

 

 


JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
členka LR MSP – oblast: životní prostředí
Poradenství v životním prostředí – partner
e-mail: info@poradenstvi-eko.cz

 

 

Mgr. Václav Nekvapil, Ph.D.
člen LR MSP – oblast: průmysl, retail
CEC Government Relations – Managing Partner
e-mail: nekvapil@cecgr.cz

 

 

Viliam Sivek
člen LR MSP – oblast: turistika a cestovní ruch
SIVEK HOTELS – generální ředitel
předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, předseda Fóra cestovního ruchu ČR
e-mail: sivek@sivekhotels.cz

 

 

Ing. Roman Srp
člen LR MSP – oblast: doprava
Sdružení pro dopravní telematiku – viceprezident
e-mail: r.srp@sdt.cz

 

 

 

Ing. Zdeněk Tomíček
člen LR MSP – oblast: stavebnictví
stavební technik, předseda komory soudních znalců ČR
e-mail: z.tomicek@volny.cz

 

 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
člen LR MSP – oblast: účetnictví a daně
účetní expert, vysokoškolský pedagog
předseda Komory certifikovaných účetních, z.s. (KCÚ)
e-mail: vasek@komora-ucetnich.cz

 

Ing. Jana Vykoukalová
členka LR MSP – oblast: zdravotnictví
předsedkyně představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)
e-mail: jana.vykoukalova@avdzp.cz

 

 


Mgr. Miloslav Krejza
člen LR MSP – oblast: zemědělství
jednatel společnosti REO s.r.o.
e-mail: krejzamiloslav@seznam.cz
www.reo.cz

 

 

jzajickova @ayming.com

PaedDr., Ing. Milena Krejzová
členka LR MSP – oblast: zemědělství
majitelka Kozí farmy Nový Dvůr a jednatelka REO, s.r.o.
www.reo.cz

 

 

jzajickova @ayming.com

JUDr. Jitka Hlaváčková
zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské
pro oblast trhu práce a legislativy
Svaz průmyslu a dopravy ČR
e-mail: jhlavackova@spcr.cz

X