Malí a střední podnikatelé rozhodovali o svém vedení

Malí a střední podnikatelé rozhodovali o svém vedení

Praha, 3. 10. 2017, Den podnikatelů ČR, hotel Ambassador.  Zástupce nejširší skupiny podnikatelů v ČR, Asociace malých a středních a podniků a živnostníků (AMSP ČR) rozhodla na valné hromadě na další čtyři roky o svém vedení. Předsedou představenstva AMSP ČR byl zvolen Karel Havlíček, místopředsedy se stali Jiří Belinger, Pavla Břečková, Karel Dobeš a Zdeněk Tomíček.

AMSP ČR byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. Prostřednictvím vlastních odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny zaměřené na EET, GDPR ad.

AMSP ČR vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmu, začínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší živnostníky na venkově, nejaktivnější cechy a řemeslníky.  Asociace cíleně shromažďuje veškerá data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a provádí výzkumy. Disponuje tak nerozsáhlejší databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá veřejný sektor, vysoké školy nebo média. Asociace vydává magazín Trade News, řadu podnikatelských manuálů a knih, odborné zpravodaje a spravuje dvanáct portálů pro konkrétní podnikatelské segmenty. Každoročně vyhlašuje program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast – Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018.

Karel Havlíček (1969) stál u založení asociace, prvních deset let působil v pozici místopředsedy představenstva, od roku 2010 je jejím předsedou. Podnikat začal v roce 1990, nejdříve jako živnostník, později jako majitel malé firmy, která se stala na sklonku milénia součástí středně velké průmyslové skupiny SINDAT, v níž během dalších let získal majoritní podíl a kterou dodnes aktivně řídí. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní vede fakultu ekonomických studií. Je nejcitovanějším českým autorem na téma malých a středních podniků, napsal pět odborných knih, několik vysokoškolských skript a publikoval v tuzemsku i zahraničí více jak stovku odborných článků. Je autorem modelu řízení malých a středních firem na bázi M-C, který dlouhodobě rozvíjí a uvádí do praxe. Mluví anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky a čínsky.

Představenstvo AMSP ČR zvolené na valné hromadě 3. 10. 2017:

 

Dozorčí rada AMSP ČR zvolená na valné hromadě 3. 10. 2017

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2017-10-03- Volby AMSP ČRX