Malí podnikatelé mají ode dneška pod Řípem Strom svobody

Malí podnikatelé mají ode dneška pod Řípem Strom svobody

17.11.2018: 2559 nových Stromů svobody a 3962 nalezených původních Stromů svobody. To je výsledek mimořádné celorepublikové akce ke stoletému výročí naší státnosti „Stromy svobody 1918-2018“, jejíž součástí se stali i naši podnikatelé, v čele s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Navázalo se tak na dávnou tradici, symbolizují vznik Československé republiky, kdy v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se tehdy zapojili starostové, žáci, členové místních spolků, stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. V průběhu celého roku jsme proto s Nadací partnerství, která akci pořádala, zapojovali členy a partnery asociace, kteří ve všech regionech vyhledávali dávno zapomenuté Stromy svobody, vysázené v klíčových chvílích Československa a zasazovali současně Stromy svobody nové. 17.11.2018 národní akce vyvrcholila a pod horu Říp se vysadila nová alej stromů, čítající přesně stovku líp, stromů české státnosti. Jedna z nich bude trvale označena jako Strom svobody malých a středních podniků a živnostníků.

Za AMSP ČR jej vysadili její předseda Karel Havlíček a Jiří Jirásek, člen představenstva AMSP ČR a současně předseda představenstva ČMZRB.X