Mobilitní projekt AMSP ČR „Výchova podnikavosti jako součást celoživotního učení“

Mobilitní projekt AMSP ČR „Výchova podnikavosti jako součást celoživotního učení“

AMSP ČR v rámci komunitárního programu ERASMUS+, Klíčová akce 1, získala grant na realizaci výjezdu skupiny 12 účastníků do Itálie. V termínu 3. – 10. 06. 2018 odletělo 12 účastníků do toskánské Florencie a jejího okolí.

Ambice stojící za projektovým záměrem byla taková, že výjezd měl přinést lektorům možnost zlepšit si kompetence v oblasti podpory podnikavosti v rámci praktické výuky. Projekt byl primárně zaměřen na získání informací o způsobu, jakým je v Itálii v rámci studijních kurikul realizováno vedení žáků/studentů k podnikavosti v nejširším slova smyslu. Umět použít ty správné pedagogické postupy a metody, jak vyvolat v posluchačích zájem a vzbudit aktivitu, chuť postavit se na vlastní nohy a zkusit využít svůj vlastní potenciál, je velkým uměním. Na druhou stranu však existuje řada osvědčených metod a přístupů, které lze jednoduše používat, ať už je v odborné zaměření výuky jakékoliv. Cílem výjezdu byl rozvoj klíčových kompetencí – znalostí, dovedností a postojů lektorů v oblasti implementace prvků stimulujících podnikatelského ducha u studentů a posluchačů.

Program mobility se vytvářel v úzké spolupráci s organizací CEDIT – Tuscany Entrepreneurship Development Centre, místním centrem na podporu podnikání. Hlavní náplní programu bylo stínování účastníků v partnerských institucích.

   X