mpo.cz: 23. jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů. AMSP ČR předsedá Expertní skupině do konce roku 2020

mpo.cz: 23. jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů. AMSP ČR předsedá Expertní skupině do konce roku 2020

Po čtyřměsíční pauze způsobené koronavirovou epidemií se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu další jednání Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Hlavním tématem jednání byla opatření zavedená na pomoc podnikatelů v průběhu epidemie a výhled do budoucna. Proběhla diskuse k podporám COVID, ošetřovné pro OSVČ, Antivirus, Covid-nájemné. Bylo zmíněno schválení dotačního záměru na speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Cílem je zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu v ČR.

Celý článek naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/expertni-skupina/23–jednani-expertni-skupiny-pro-snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu—255501/X