Návrh opatření k tlumení dopadů hospodářské krizeX