Nekalé praktiky služeb „mobilniseznam.com“ a podání hromadné žaloby

Nekalé praktiky služeb „mobilniseznam.com“ a podání hromadné žaloby

Praha, 13. února 2018. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se rozhodla zahájit řízení vedenému proti společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o., a to z důvodu nekalých praktik společnosti. Na žádost řady podnikatelů se celou záležitostí začal zaobírat tzv. SOS útvar AMSP ČR, který slouží jako hot linka první pomoci podnikatelům, kteří se dostanou do problémů vlivem systémové šikany, zneužívání dominantního postavení nebo se stávají terčem nekalých systémových nekalých praktik.

Asociace současně vyzývá podnikatele, aby dbali zvýšené opatrnosti při proplácení faktur společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o jako poskytovateli služeb, v rámci uveřejnění podnikatele jako zákazníka v oborovém a abecedním telefonním seznamu mobilniseznam.com, jakož i listinném telefonním seznamu České republiky a Slovenska. Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o prokazatelně rozesílá faktury mající všechny náležitosti daňového dokladu za poskytnutí výše uvedených služeb s tím, že na této listině se na zadní části nachází nabídka k uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře.

AMSP ČR zároveň vyzývá další postižené podnikatele, kteří již od této společnosti podvodné faktury uhradili a uzavřeli tak smlouvu o poskytování služeb, aby kontaktovali SOS útvar AMSP ČR  sos@amsp.cz za účelem připojení se k řízení vedenému proti výše uvedené společnosti
a společného postupu pořadem práva.

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2018-02-13-Nekalé praktiky služeb „mobilniseznam.com“ a podání hromadné žalobyX